Anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort

  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

SKAGE: Under en promillekontroll på Fv 17 på Skage i Overhalla torsdag, ble 61 sjåfører kontrollert.

I tidsrommet klokka 10.20 til 12.00 ble en sjåfør anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

Ellers har skjærtorsdagen i Namdalen forløpt rolig så langt.