Etablerer selskap for torskeoppdrett

Har tro på torsken

Flere steder langs kysten har man nå begynt å lukte på torsk som oppdrettsfisk igjen etter at det har vært ganske stille i noen år.

SMOLTPRODUSENT SATSER PÅ TORSK: Administrerende direktør i Namdal Settefisk, Kåre Devik, forteller til kyst.no at selskapet har planer om utsett av torsk på en lokalitet til sommeren. 

arkiv

OTTERØYA: En av dem som har tro på torsk som oppdrettsart, er administrerende direktør i Namdal Settefisk, Kåre Devik,

De etablerte nylig Namdal Torsk og skal starte torskeoppdrett i løpet av kort tid.

– Fisken skal settes ut på forsommeren/sommeren i år. For å lykkes må man treffe markedet på rett tidspunkt, sier han til kyst.no.


Mange konsesjoner

I akvakulturregisteret ligger det i dag, ifølge kyst.no 93, gyldige matfisk-konsesjoner på torsk. Namdal Torsk er en av disse.

– Vi tenker å produsere fisken opp til rundt 3,5 kilo for å oppnå en mest mulig effektiv tilvekst og unngå kjønnsmodninga og det som fører med, forteller han.

Devik mener torsk som art gjennom avl har blitt en mye mer oppdrettsvennlig fisk enn den var i starten.

– Mi erfaring er at torsken er roligere, spiser mer for og er enklere å holde styr på. Yngelkvaliteten er også meget bra, sier han.

Han ser også positivt på markedet i årene som kommer.

– Det er gode priser på torsk, og for å lykkes må, vi treffe markedet på rett tidspunkt. Man slakter ikke ut tonnevis idet skreien kommer.

Namdal Settefisk har lang erfaring med levering av både laksesmolt og regnbueørret. De senere år har de også produsert stor smolt på bestilling til faste kunder, og Devik forteller at de har hatt tanker om torske- oppdrett i mange år, og han tror tida er moden for å sette disse planene ut i livet.


Planer på land

– På sikt ønsker vi også å få i gang et påvekstanlegg for torskeyngel fra 1–2 gram på land, med et samarbeid med Nofima i Tromsø (torskeavl-stasjonen). Men det ligger litt fram i tid, forteller direktøren.

I første omgang skal det settes ut 150.000–200.000 fisk. De kommende årene er planen å sette ut tilsvarende på nye lokaliteter.

– Tidligere har det ikke vært sykdom på torsk i Nord- Trøndelag, og vi har gode for- utsetninger for sykdomsfri produksjon. Det er i dag mye kunnskap rundt torske- oppdrett, som igjen gjør at jeg har stor tro på at vi skal lykkes, slik at det skaper arbeidsplasser og god økonomi, sier Devik.