På sporet av rovdyr i påska?

I påska kan du delta i overvåkinga av de store rovdyrene.
arkiv

NAMSOS: Meldinger om rovdyr, spor og innlevering av hår- og skitprøver er en viktig del av overvåkinga av de store rovdyrene i Norge, og påska er intet unntak.

– Hvis du ser gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv på din påsketur, eller spor etter disse artene, så del gjerne din observasjon i det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs. Du kan også ringe til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO). Vi bruker informasjonen til å kartlegge og overvåke bestandene i Norge, forklarer Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata, i ei pressemelding.


Kun noen få tastetrykk

Hvis du har Skandobs-appen klar på din mobiltelefon, kan du med kun noen få tastetrykk dele observasjoner av rovdyr, når og hvor observasjonene er gjort, og bilder.

Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt og raskt å publisere presise data. Du kan også legge inn observasjoner via internett når du kommer hjem.

Alle innlagte observasjoner i Skandobs blir vurdert, og observasjoner som er spesielt viktige for overvåkingen og bestandstall, som av ulv, familiegrupper av gaupe og jervehi, vil i Norge bli fulgt opp i felt av SNO. I Sverige utføres feltkontrollene av länsstyrelsene.


Viktig å melde fra fort

Når viktige observasjoner legges inn i Skandobs, går det automatisk ut en varsling til nærmeste feltpersonell. For at det skal være mulig å gjøre nærmere feltundersøkelser, er det viktig at observasjonene meldes inn så fort som mulig. Du kan varsle SNO direkte på telefon.

Hvis du tar bilder av rovdyrspor, så husk å få med noe på bildet som viser sporets størrelse! En fyrstikkeske eller snusboks kan for eksempel fungere fint. I rapportsystemet Skandobs kan du også følge med på observasjoner av rovdyrene som andre gjør.Fakta om Skandobs:

Skandobs er et felles skandinavisk rapporteringssytem for observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.

Målet er at alle som ønsker det skal kunne delta i kartleggingen og overvåkinga av rovdyrene.

Du kan i rapportsystemet dele dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg.

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.

Skandobs er en utvidelse av rapportsystemet for store rovdyr som Rovdata har hatt i drift i Norge siden høsten 2010.

Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.

Overvåkinga utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.