Trøbbel for Senterpartiet

Ordførerne: En ordfører fra Ap og fem fra Sp da intensjonsavtalen ble underskrevet før påske. Fra venstre: Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) og Sp-ordførerne Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger, Trygve Jonny Sandvik, Fosnes, Hege Nordheim-Viken, Høylandet, Steinar Lyngstad, Namdalseid og Per Olav Tyldum, Overhalla. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Få kommuner i Norge kunne vise til større oppslutning for Senterpartiet enn Høylandet, Namdalseid, Fosnes og Overhalla ved kommunevalget sist høst. Partiet fikk ei oppslutning i de fire kommunene som varierte mellom 63,0 prosent i Høylandet og 56,7 prosent i Overhalla.

Derfor er det ikke rart at det murres i rekkene etter NAs presentasjon i forrige uke av et mulig kommunestyre i det som kan bli den nye storkommunen i Midtre Namdal.


Kommer dårlig ut


«Ordførerpartiet» kommer nemlig langt dårligere ut om velgernes dom fra i fjor høst benyttes til å regne ut fordeling av de 57 plassene i det framtidige kommunestyret.

Legges stemmene fra fylkestings- valget til grunn, vil Sp få 15 repre- sentanter av 57. Gjør vi den samme mandatberegninga med utgangspunkt i kommunevalgresultatet fra de seks kommunene, får partiet 16 repre- sentanter.

Det er med andre ord langt fram til rent flertall, slik enkelte Sp-politikere har vært vant med.

For ordens skyld gjengis den beregnede mandatfordelinga basert på resul- tatet fra fylkestingsvalget med kommunevalgresultatet i parentes.

Ap 23 (21), Sp 15 (16), SV 6 (5), H 5 (5), Frp 4 (4), V 2 (4), KrF 2 (2).

Vi er kjent med at presentasjonen i NA har ført til reaksjoner. At noen hevder at «blodrøde NA styrer utviklinga om storkommunen», tar vi til etterretning. Det er slike reaksjoner vi ofte får når vi tillater oss å ta andre journalistiske grep enn bare å referere hva som blir sagt på ulike møter.


– Prosessen må stoppes


Når det fra Senterparti-hold «oppdages» at partiet kommer såpass dårlig ut, er det en reaksjon som må tillegges større betydning.

– At valgresultatet kan gi et slikt utslag for partiet, hadde vi ikke tenkt på. Bra at NA har vist oss det. Denne prosessen må vi stoppe, var en reaksjon som ble mottatt i forrige uke.

Både lokale Senterparti-politikere, partimedlemmer og andre vil få flere anledninger til å bidra til et slikt utfall.

Nå starter nemlig arbeidet med å selge inn innholdet i intensjonsavtalen i Høylandet, Overhalla, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Fosnes.

Det blir informasjonsmøter og folkemøter.

Rådmennene skal komme med sine anbefalinger til politikerne som skal gi uttrykk for sine meninger. Og med unntak av Namsos, skal det i de andre kommunene avvikles rådgivende folkeavstemninger 23. mai. Hele prosessen skal være avsluttet innen 1. juli.

Den endelige avgjørelsen skal tas i det enkelte kommunestyret. Det interessante vil da være hvordan lokal- politikerne tolker resultatet av den rådgivende folkeavstemninga.

"Det interessante vil da være hvordan lokalpolitikerne tolker resultatet av den rådgivende folke- avstemninga."

- Eivind kvam, nyhetsleder i NAHvordan tolkes folkets dom?


Ingen vil nemlig på forhånd si at et flertall på for eksempel 51 prosent i den ene eller andre retninga, vil være avklarende. Det finnes nemlig ingen fasit, eller anbefaling fra sentrale myndigheter når det gjelder tolking av folkeavstemninga.

Senterpartiets generelle motstand mot kommunereformen og kommunesammenslåing er velkjent. Derfor for- tjener partiets ordførere og andre medlemmer av forhandlingsutvalgene som står bak arbeidet med intensjonsavtalen, stor anerkjennelse for jobben som er gjort.

Vi har stilt noen av aktørene spørsmål om avtalen ble underskrevet «med påholden penn» – og har fått et tydelig «nei» til svar. Vi velger derfor å tro at entusiasmen er til stede, også hos involverte Sp-politikere.

Om det forholder seg slik, får vi vite når de samme politikerne skal argumentere for at intensjonsavtalen skal vedtas i de enkelte kommunestyrene.

For det er vel det som er intensjonen?