Dømt for promillekjøring - men får beholde førerkortet

Illustrasjonsfoto  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMSOS: En mann i 30-årene fra Overhalla er i Namdal tingrett dømt til 15 dagers betinget fengsel etter at han i fjor høst ble stoppet i en promillekontroll hvor det ble utslag på utåndingsprøven som ble gjennomført.


Øl til maten

Mannen forklarte i retten at han hadde besøkt en kamerat og at han hadde drukket øl til maten. Begge hadde deretter tatt seg en blund og domfelte hadde så drukket cider før han satte seg bak rattet.

Etter en kort tur ble han stoppet i en rutinemessig promillekontroll hvor utåndingsprøven viste en alkoholkonsentrasjon på 0,32 milligram per liter luft.

Mannen ble tatt med til politistasjonen i Namsos hvor det ble tatt to nye prøver. Den siste viste en konsentrasjon på 0,28, noe som tilsvarer en promille på 0,56.

Aktor hadde lagt ned påstand om 15 dagers betinget fengsel og ei bot på 43.000 kroner, samt at domfelte ble fradømt retten til å ha førerkort i 12 måneder.


Beholder førerkortet

Retten kom fram til at påstanden om betinget fengselsstraff på 15 dager var akseptabel, og at bota ble satt til 30.000 kroner.

Retten delte seg i spørsmålet om mannen burde miste førerkortet. De to meddommerne mente at han skulle få beholde «lappen», mens sorenskriveren mente at førerkortet måtte inndras.

Rettens flertall bestemte dermed at mannen fortsatt får kjøre bil.