Lederskifte i idrettskretsen

Lederskifte i idretten

Når Nord-Trøndelag Idrettskrets samles til kretsting lørdag 16. april er det klart for lederskifte i nordtrøndersk idrett.

GÅR AV: Susanne Bratli har takket nei til gjenvalg som leder for Nord-Trøndelag Idrettskrets. 

arkiv

NAMSOS: Susanne Bratli har nemlig takket nei til gjenvalg som leder, og ny leder blir Tore Rømo, Stjørdal.

Styremedlem Rune Elden, Namsos har også takket nei til nye år i styret, men det blir uansett bra namdalsk representasjon i det nye styret for tingperioden 2016-2018.

Tidligere badmintontopp Hanna Blengsli Kværnø, Namsos går inn i styret, mens Anne Lene Gregersen, Nærøy og Knut Terje Årsandøy, Hållingen fortsetter som styremedlemmer.

Ny i styret er Benthe Asp, Steinkjer. Hun har tidligere vært leder for Skikretsen.


Dette er valgkomiteens forslag til nytt styre for Nord-Trøndelag Idrettskrets for tingperioden 2016-2018.


Leder: Tore Rømo, Stjørdal

Nestleder: Per Otto Røiseng, Levanger

Styremedlemmer: Øyvind Slungård, Meråker, Hanna Blengsli Kværnø. Namsos, Anne Lene Gregersen, Nærøy, Knut Terje Årsandøy, Høylandet og Benthe Asp, Steinkjer,

Varamedlemmer: Kristin Gausen, Inderøy og Paul Elvebø, Verdal.