Statland: - På tide å tenke på de fastboende

Statland brygge  Foto: Mats Ivar Sandmo

arkiv


All den tid reguleringsplan Nord-Statland gjelder Statland, er det uforståelig at denne ikke har blitt utlagt til ettersyn i kommunens posthylle på Nerbutikken.

Det er ikke alle som har tilgang til data og internett og mange som har denne tilgangen har heller ikke kvalifikasjoner til å logge seg inn på kommunens hjemmeside for å få lest ovennevnte reguleringsplan. Det hadde faktisk vært viktigere at den ble utlagt her på Statland enn på Namdalseids servicekontor, som er fire mil unna.

Det må ikke glemmes at Nord-Statland er en del av Namdalseid kommune, noe som synes å bli avglemt både titt og ofte.

Det kan ikke være slik, og det aksepteres heller ikke at fastboende skal bli totalt overkjørt og neglisjert og at det er Statland Brygge sine ønsker som skal prioriteres.

Forslaget på reguleringsplanen er at det skal bygges hus på den veien som er anlagt fra Langvika mot Sagvika. Den gamle veien, som ble erstattet av den nye som ble tatt av raset, var mellom 100 og 150 år gammel, så den er en del av Statlands kulturhistorie. Vi forlanger derfor at Namdalseid kommune prioriterer sine egne innbyggere og ikke knefaller utbyggerne sine ønsker.

Når det gjelder nevnte vei, er det riktig å se framover. Om noen år kan kanskje behovet for vei beregnet for tungtransport fra og til verftsområdet, der Statland Mek & Marine holder til, være til stede. Men med den løsningen som nå er foreslått i reguleringsplanen, er den muligheten blokkert.

Når det snakkes om bolyst i kommunen, så skal jo dette selvfølgelig gjelde for Statland også.

En annen side av veiproblematikken er brannsikkerheten/beredskapen. Brannbil med fullt utstyr står på Statland Mek & Marine og blir satt ut av spill om veien i Sjøtrøa er stengt. Det er ikke mulig å etablere en vei som gir fullgod trafikksikkerhet vinter som sommer i Sjøtrøa.