– Et uhyre viktig arbeid for ungdommen

Torsdag er det oppstartsmøte i Ungdomsprosjektet i Nord-Trøndelag. Et prosjekt som ifølge May Britt Lagesen er uhyre viktig.

VIKTIG ARBEID: Fylkesråd May Britt Lagesen mener Ungdomsprosjektet i Nord-Trøndelag er svært viktig. 

arkiv

STEINKJER: Møtet - som foregår på Steinkjer videregående skole - samler alle involverte og markerer starten på et nytt prosjekt. Målgruppa for møtet er oppfølgingstjenesten, skoleledelse, Nav-kontakter for ungdom og leverandører.

Både fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen og fylkesopplæringssjef Vegard Iversen vil orientere om mål og retning for prosjektet.

- Dette er et uhyre viktig arbeid. Det er kostbart for samfunnet at ungdom faller utenfor og tragisk for den enkelte ungdom som ikke kommer ordentlig i gang med skole og arbeidsliv. Vi har stor tro på at den individuelle tilpasninga i prosjektet er løsninga for mange av dem, sier Lagesen.

• Prosjektet er et tilbud om arbeidsretta og/eller helse- fremmende aktiviteter til ungdom som ikke er i skole/arbeid i aldersgruppa 15-21 år.

• Skreddersydde tjenester for hver enkelt og tett individuell oppfølging. Målet er tilbakeføring til videregående opplæring innen ett år – i skole og/eller bedrift.

• De yngste – og mest risikoutsatte – skal prioriteres først.

• Et tilbud som gjelder hele fylket der det har vært en anbudsprosess i forkant. Tjenestene skal leveres av Friskgården i Namdal, og av attføringsbedriftene Fides/Reko i resten av fylket.

• Halvparten av ungdommene i målgruppa er allerede kommet tilbake i aktivitet (arbeid, opplæring og liknende). Gjennom dette tilbudet skal ungdommer nås i en tidlig fase der de ikke treffer med tilbud per i dag.

• Prosjektet finansieres via statlige prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det er et resultat av et politisk samarbeid mellom fylkesråden for utdanning og kultur og tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Prosjektet får fem millioner kroner årlig i tre år til gjennomføringa.