– Papirboka står fortsatt veldig sterkt

Øyvind Prytz har sett nærmere på hvordan digitaliseringa påvirker den norske samtidslitteraturen og hvordan vi som lesere preges av de nye skrive- og leseteknologiene. Det hele har resultert i ei ny bok.

Digital tid: – Papirboka står faktisk fortsatt veldig sterkt, sier Øyvind Prytz, som er ute med ei ny bok. 

Forsker: «Litteratur i en digital tid» er navnet på den nye boka til Øyvind Prytz. 

arkiv

OSLO: – Jeg har rett og slett forsket på hva som skjer i litteraturen nå som det meste digitaliseres. Alle bruker datamaskiner når de skriver, og vi som lesere går stadig mer over til nettbrett og lesebrett når vi skal lese ei bok. Det som diskuteres mye i forlagsbransjen er om papirboka vil overleve dette, eller om den er på veg mot en sikker død, forteller Prytz.

Han kommer fra Bangsund, men jobber til daglig i Norsk kulturråd i Oslo.

"Det er utrolig godt å ha det ferdige produktet i hånda.

Øyvind Prytz

Forfatter og forskerTodelt bok


Resultatet av forskninga er boka «Litteratur i ei digital tid». Ei bok som undersøker hva som skjer med litteraturen når omgivelsene rundt digitaliseres.

– Boka er delt opp i to deler hvor den ene tar for seg papirboka og framtida til den formen. I den andre delen har jeg sett nærmere på hvordan den digitale tidsalderen preger litteraturen. Da med tanke på sosiale medier, nettbrett og slike ting, forteller forfatteren.

Han har snakket med en rekke forfattere og fagfolk i forlagsbransjen for å høre hvordan de ser på den situasjonen bransjen er i nå i dag.

– Jeg ser at litteraturen forandres naturlig som en del av den utviklinga vi er i, men det skjer mye mer langsomt enn hva folk først fryktet. Vi har jo sett for oss at papirboka vil dø ut, men det jeg har kommet fram til er at dette slett ikke er sikkert, sier Prytz.

– Papirboka står faktisk veldig sterkt ennå, legger han til.

– Selve papirboka er jo knyttet opp til litteraturen over lang tid, og det er dette vi er vante med. Det å lese ei E-bok er noe du gjør når du for eksempel er ute på reise eller liknende, fortsetter Prytz.

Selve forskningsprosjektet er i regi av Norsk kulturråd. Prytz var ferdig med et forprosjekt i 2013, og siden den gang har han jobbet intensivt med boka.


Fornøyd


– Det er utrolig godt å ha det ferdige produktet i hånda, sier han.

– Hvordan har du gått fram i arbeidet med boka?

– Jeg har delvis lest veldig mye litteratur. Samtidig har jeg gjort en stor del analyser av forfattere. Jeg har også intervjuet flere forfattere, deriblant Carl Frode Tiller og Linnéa Myhre, for å nevne noen. Jeg har også sett på en del andre intervjuer andre har gjort med ulike forfattere. Det har vært mye arbeid for å nærme seg dette feltet, sier han.

Boka har vært ute for salg ei stud nå, og Prytz håper at noen vil ha nytte av det han har kommet fram til.


Interessant felt


– For meg var det mest interessen for temaet som gjorde at jeg startet med dette arbeidet. Jeg ville prøve å lage et nyansert bilde av hva som faktisk skjer med litteraturen når hverdagen blir stadig mer digitalisert. Så får jeg håpe at publikum og leserne liker boka og at noen finner noe nyttig i den, ler han.