Ledigheten øker kraftig

I januar var det 4,8 prosent arbeidsledige, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag. Det tilsvarer 134.000 personer.

OSLO 20101103. ¬ Logo NAV, Arbeids- og velferdsforvaltningen. Eksteriør. ¬ Foto: Morten Holm / Scanpix 

arkiv

OSLO: SSBs såkalte arbeidskraftundersøkelse (AKU) har vist en gradvis økning i ledigheten, fra 3,2 prosent i mai 2014 til altså 4,8 prosent i januar i år.
AKU-tallene viser at ledigheten gikk opp med 5.000 personer fra oktober i fjor, målt som et gjennomsnitt av tre måneder, til januar i år, også det målt som et gjennomsnitt.
– Endringen er innenfor feilmarginen, men likevel i tråd med utviklingen siden mai 2014, skriver [URL]SSB;http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned[\URL].


Hopp siden 2014


Siden mai for to år siden har dermed tallet på arbeidsledige gått opp med 47.000.

– AKU viser at 31.000 av disse var over 24 år, skriver SSB.
Det var på forhånd ventet at ledigheten ville ligge på omtrent samme nivå som ved forrige undersøkelse. Arbeidsledighetsprosenten som ble oppgitt i desember, ble onsdag justert opp fra 4,5 til 4,6 prosent.
Arbeids- og velferdsetaten Nav har sine egne ledighetstall. De viser samme tendens som SSB-tallene.
Tallet på registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav gikk opp med 2.000 fra oktober til januar 2016. Også dette tallet er sesongjustert og et gjennomsnitt av tre måneder.


Dobbel oljenedtur

Den økende ledigheten skyldes i stor grad en dobbel oljenedtur i Norge – kombinasjonen av et varslet fall i investeringene på norsk sokkel og et fall i oljeprisen på omkring 65 prosent siden sommeren 2014.

Problemene i oljenæringen betyr at det i hovedsak er i vestlandsfylkene flere mister jobben. Det er store regionale forskjeller, og i en rekke fylker er ledigheten fortsatt vesentlig lavere enn på Vestlandet.
Regjeringen har i årets budsjett lagt inn en tiltakspakke på fire milliarder kroner i kampen mot arbeidsledighet.
Opposisjonen mener imidlertid dette ikke er nok, og Arbeiderpartiet foreslo i sitt alternative budsjett en tiltakspakke på sju milliarder.
Opposisjonen og tungvektere som LO og NHO mener dessuten at regjeringen må forlenge permitteringsperioden til 52 uker fra dagens 30 uker. Hensikten er å unngå oppsigelser i bedrifter som nedbemanner. (©NTB)

Bildetekst tadf3f53:
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) står i spissen for regjeringens kamp mot den økende arbeidsledigheten. Onsdag viste. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix