Nesset sjømat AS har gått den tunge vegen til skifteretten

Nesset sjømat AS til skifteretten

Styret i Nesset sjømat AS har besluttet å gå den tunge vegen til skifteretten og melde oppbud.

KONKURS: Det som før var en hjørnesteinsbedrift i Sør-Flatanger, lot seg ikke lenger redde. Nesset sjømat er konkurs. 

IKKE LØNNSOMT: Styrelder Claes Gøran Sellæg hevder det ikke var mulig å få til lønnsom drift på Nesset. 

arkiv

FLATANGER: Selskapet «leverte inn» første dag etter påskeferien, men ifølge styreleder Claes Gøran Sellæg har det vært kjent ei stund at selskapet ville bli begjært konkurs.

– Vi har informert generalforsamlinga med selskapets eiere om hvor det bar. De har vært godt informert om stoda. Og det er selvsagt et samlet styre som står bak beslutninga om å begjære selskapet konkurs, sier Claes Gøran Sellæg.


Flere faktorer avgjorde


– Hva gikk galt?

– Vi har ikke klart å få til lønnsom drift i selskapet. Det er mange faktorer som har medvirket til det. Når man driver med levende fangst, støter man på ulike utfordringer, sier han.

– Hvilke utfordringer tenker du på?

– Å få tak i nok fisk – til rett tid, og å selge videre til den riktige prisen, svarer Sellæg som per nå ikke ønsker å gi for mange detaljer rundt det som har skjedd.

– Vi har ikke engang kommet så langt at jeg har hatt møte med bostyrer. Jeg må legge fram saken for ham før jeg kan uttale meg til media, sier han.

Det er advokat Stein Aage Sørvig som er oppnevnt som bostyrer. Han hadde ikke fått sett gjennom papirene da NA var i kontakt med ham onsdag ettermiddag, og kunne således ikke uttale seg om konkursen.


Flere krevende perioder


Det som i sin tid var Sør-Flatangers store hjørnesteinsbedrift har sakte, men sikkert forvitret de siste årene. Så sent som høsten 2013 ble det igangsatt en storstilt bergingsoperasjon, men Nesset sjømat manglet råstoff og gikk over ende. I desember 2013 mistet 43 ansatte jobben.

Stor var gleden derfor da man alt i april 2014 kunne meddele at det var ny drift på Nesset. Innen sommeren ville man ha bruk for 20–25 ansatte, ble det sagt. Nå skulle man i tillegg til å satse på filetering og videresalg av torsk, også satse på å tørke tang og tare. Framtida var lys.

Men allerede samme høst bød på nye bekymringer. Det var mangel på råstoff. Så stor var krisen at kommunestyret i Flatanger gikk inn med et lån på inntil en million kroner for å berge drifta ved Nesset sjømat.

2014 ble gjort opp med blodrøde tall, med et negativt årsresultat på 5,2 millioner kroner og ei gjeld på over 10,3 millioner kroner.


Underskudd også i 2015


Styreleder Sellæg forteller at Nesset sjømat har hatt likviditetsproblemer det siste halvåret. Resultatet for 2015 vil han ikke kommentere, men bekjentgjør at det ble et underskudd.

– Vi har forsøkt å innhente ny kapital til selskapet, uten å lykkes med det. Det har ikke vært enkelt å drive i denne bransjen. Vi har jobbet med et konsept for videre drift lenge, i god tro på at vi skulle få det til, sier Sellæg og legger til:

– Jeg er fortsatt overbevist om at en viss type bedrift kan være liv laga på Nesset. Vi ser muligheter og har lært mye om denne bransjen, hva som er lønnsomt og ikke. Utfordringa ligger i å få til kontinuerlig drift, sier han.

– Antyder du at det kan være aktuelt å starte på nytt?

– Det er ikke opp til meg å bestemme. Det vet jeg ikke så mye om, sier styreleder Claes Gøran Sellæg.