De tre første

De siste års milde vintre har forandret på en rekke ting i naturen. Blant annet starter vårtrekket av noen fuglearter tidligere enn før. Men stadig er det trekløveret tjeld, vipe og stær som viser seg først på norsk jord.
arkiv

Men vi har ennå ikke grunnlag for å si om disse tre først ankomne fra sør, kommer noe særlig tidligere enn de gjorde før i tida. Observasjoner viser at det trolig er de som normalt kommer noe seinere, slik som bokfink og trostene, som har startet vårtrekket tidligere.


Tjeld


Allerede i slutten av februar kan tjelden vise seg på øyene og den ytterste kyst i sør. Noen få individer kan overvintre, men etter et par dager med sørlige vinder, sitter det plutselig flere og fløyter på svabergene.

De fleste av våre tjelder kommer fra Øst-England, Tyskland og Nederland, og tar den korteste vegen over til Sør-Vestlandet. Men det tar ikke lange tida før de setter sitt preg på kysten langt nordover i landet.


Stær


Stæren trekker også langs kysten, men flyr etter hvert gradvis innover i landet når snøen tiner. Som hos de andre tidlige trekkfuglene, kan enkelte overvintre hos oss. Særlig ved jordbruksland ved kysten og på øyer holder de til. Dette er også populære plasser for de store massene som kommer fra sør.

De første ukene her i nord kan sette de små fuglene på mange prøver. Snøfall og nordavind kan ta knekken på mange. Derfor er det viktig at de kan veksle mellom ulike biotoper. Ved snøfall er tangvollene i fjæra viktige spiskammer. Gjæringa skaper varme og snøen smelter fort. Her finner de insektlarver og andre smådyr.


Vipe


På Sør-Vestlandet overvintrer en del viper, men de fleste har tilbrakt den kalde årstid på kysten eller i jordbruksdistriktene i Storbritannia.

Selv om Kong Vinter ennå hersker her nord, kan de trekke overraskende langt inn i landet. Det er nok at det finnes noen barflekker eller sørskråninger der de kan rote fram overvintrede insektlarver, frø og plantedeler. Det tar ikke lang tid før hannene starter med sitt spesielle fluktspill. Da er de lett å få øye på der de foretar de mest halsbrekkende øvelsene over jordene.

Vipa regnes som monogam, men det er kjent at flere hunnfugler kan legge egg for samme hann. Egglegginga starter allerede i april sør i landet.