Engen fortsetter som Ap-leder

Bjørn Engen er innstilt på å fortsette som leder i Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Bente Estil er valgkomiteens kandidat som ny nestleder.

LEDERDUO: Valgkomiteens innstiller på at Bjørn Engen og Bente Estil velges som leder og nestleder på NT Aps fylkesårsmøte neste helg. 

arkiv

NAMSOS: Fylkespartiet avvikler sitt årsmøte i Steinkjer neste helg og valgkomiteen innstiller på følgende sammensetning av det nye styret:

Bjørn Engen, Namdalseid, leder (gjenvalg), Bente Estil, Lierne, nestleder (ny), styremedlemmer: Fatima Almanea, Verdal (ny), Stian Brekkvassmo, Namsskogan (gjenvalg), Stein Erik Aalberg, Steinkjer (ny), Joar Håve, Stjørdal (gjenvalg), Signe Seem, Frosta (ny), varamedlemmer: Sture Karlsen, Vikna, Vibeke Arntzen, Inderøy og Svein Erik Veie, Levanger.

Valgkomiteens innstilling betyr at styremedlemmene Marit Haukø, Namsos og Ingunn L. Lysø, Nærøy trer ut av styret.

Kontrollkomité: Elin Aune, Levanger (leder), medlemmer: Alf Robert Arvassli, Lierne og John G. Sørnes, Stjørdal.