Ja til Geilin-planene

Et stort flertall i Namsos kommunestyre sa torsdag kveld ja til forslaget til reguleringsplan for Geilin.

NYE BOLIGER: Slik kan boligområdet i Geilin bli seende ut. Kommunestyret i Namsos godkjente torsdag kveld reguleringsplanen med stort flertall. SKISSE: JON A. OLSEN ARKITEKTKONTOR 

arkiv

NAMSOS: Etter en times debatt og gruppemøter vedtok kommunestyret med 20 mot seks stemmer å godkjenne forslaget som omfatter bygging av 35 boenheter i bakken mellom sykehuset og Bjørum gård.

Det var SVs og Venstres representanter, samt én Ap-representant, som stemte mot planforslaget.

Et forslag fra Aps Bjørn Helmersen om å redusere kotehøyden på det ene bygget fra kote 49 til 46 meter, ble forkastet med 15 mot 11 stemmer.

– Planen er ikke god nok

Det var i første rekke motstanderne til planen som preget debatten i kommunestyret. Både SVs Tor Jørgen Olsen og Venstres Geir Olav Knappe mente at reguleringsplanen ikke var god nok – verken med tanke på trafikksikkerhet eller når det gjaldt hensynet til Bjørum gård og de andre naboene som blir berørt av den framtidige utbygginga.

Både Knappe, Olsen og Sps Kåre Kvåle mente det burde ha vært mulig for utbyggerne og berørte naboer å komme fram til minnelige løsninger på en del av utfordringene.

– Med litt smidighet kunne det vært mulig å få til bedre løsninger, sa Kvåle i sitt innlegg.

Landemerke?

Både Aps Marte Jensen og Høyres Sigurd Pettersen ga uttrykk for at den planlagte boligbygginga ville bli en berikelse for området. Og begge etterlyste betydninga av Bjørum gård som landemerke i Namsos sentrum.

– Jeg har vært rundt i byen og kikket etter Bjørum gård. Den eneste plassen jeg kan se den fra, er ved Shell Østre, sa Jensen mens Pettersen supplerte med at man kunne se taket på låven fra andre steder i sentrum.