43 kilometer veg i Grong, Overhalla og Namsos får ny asfalt

Nå skal sporene bort

43,7 kilometer fylkesveg og 3,3 kilometer gang- og sykkelveg i Grong, Namsos og Overhalla vil i løpet av våren og sommeren få ny asfalt. Dermed forsvinner noen av de sporete strekningene som bilistene har slitt med.

SPORETE: Innfartsvegene til Namsos sentrum er blant de strekningene som vil få ny asfalt. Sporene i Namdalsvegen har blitt stadig dypere, men i løpet av mai/juni blir det gamle dekket frest opp og ny asfalt blir lagt. FOTO: BJØRN TORE NESS 

KONSENTRERT: Statens vegvesen konsentrerer arbeidet med dekkelegging geografisk. Disse strekningene får nytt dekke i år. 

arkiv

NAMSOS: – Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard. I tillegg konsentrerer vi arbeidet med dekkelegginga geografisk. I år og neste år prioriterer vi blant annet Namsos-området, sier Thor Asbjørn Lunaas, leder for asfaltseksjonen i Statens vegvesen Region Midt.

Seksjonslederen erkjenner at standarden på enkelte strekninger ikke har vært god nok.

– I vinter har vi hatt dype spor på blant annet Fv 17 i Overhalla. Det har medført at vi ikke har hatt den vinterstandarden på vegen som vi ønsker. Det var ingen tvil om at den vegen måtte prioriteres i år, sier Lunaas.

Asfaltkontrakten for 2015 og 2016 har en størrelse på cirka 80 millioner kroner og arbeidet med fresing og asfaltering vil starte i mai. I Namsos sentrum legges det opp til at arbeidet vil bli utført om natta.

Her skal det legges ny asfalt i 2016

Fv 769 Namsos-nordre bomstasjon 4.049 m

Fv 17 Høknes-Russerparkrundkjøringa 1.642 m

Fv 459 Vikarundkjøringa-Halskorsen 1.650 m

Fv 17 Skage-Skei bru 9.923 m

Fv 17 Skage gang-/sykkelveg 1.930 m

Fv 17 Lauvhammer gang-/sykkelveg 767 m

Fv 17 Høknes-Namsos gang-/sykkelveg 788 m

Fv 769 Nordre bomstasjon-Lænnkrysset 2.320 m

Fv 769 Sørenget-Brekksillan 15.172 m

E6 Harran-Fjerdingen 7.139 m

Fv 760 Vie-Grong 9.010 m

Og her blir det ny asfalt i 2017

E6 Grong-Forsbakk 5.760 m

E6 Gartland-Harran 5.035 m

Fv 17 Korsen-Namdalseid 4.700 m

Fv 17 Skogmo-Haukmoelv 6.980 m

Fv 17 Åvatsmark-Hjorten 8.842 m