Viser Senterpartiet i Overhalla sitt sanne jeg?

AVTALE: Ordførene og forhandlingsutvalgene ble i mars enige om en intensjonsavtale med tanke på en mulig kommunesammenslåing. Fra venstre: Arnhild Holstad, Olav Jørgen Bjørkås, Trygve Jonny Sandvik, Hege Nordheim-Viken, Steinar Lyngstad og Per Olav Tyldum. FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

Magne Lysberg, Overhalla  Foto: .

arkiv

Det er mye som tyder på at Senterpartiet i Overhalla i debatten om fremtidig kommunestruktur spiller et spill som bevisst fører innbyggerne i Overhalla bak lyset. Vi har i avisoppslag sett glade og fornøyde senterpartipolitikere smile til fotografen i det de overværer signering av intensjonsavtalen.  Ja, de har sågar klappet! Noen av disse sentrale politikerne har i etterkant kommet med uttalelser på sosiale medier som setter det hele i et grelt lys.

Fremforhandlet avtale vil i første omgang påvirke litt over 20.000 av Namdalens innbyggere. Deretter, dersom avtalens intensjoner videreføres og utvikles, vil den kunne påvirke alle Namdalens ca 40.000 innbyggere i positiv retning. Alle typer av avtaler, politiske eller andre, skaper forventninger om noe nytt og hver enkelt part i en avtale har forpliktelser overfor de øvrige kontraktspartnerne. Forpliktelsene for politikerne i denne sammenhengen, vil være å påvirke innbyggerne i egen kommune om å støtte opp om intensjonsavtalen slik at den blir gjennomført.

Frykten for alle oss som ønsker en utvikling av Overhalla og Namdalen er at senterpartipolitikerne i Overhalla kun ser sin posisjon truet og derfor ønsker et resultat som er milevis unna avtalen. Paradokset er; dersom dette skjer vil det politiske klima mellom Overhalla og de øvrige kommunene i avtalen kjølne, og man får et politisk klima som er milevis unna dagens samarbeidsplattform.   

Jeg vil til slutt ta Kofi Annans ord til mine: «Historien er en streng dommer- og den vil dømme oss hardt hvis vi ikke er i stand til å velge den rette veien i dag».  Det er fortsatt store muligheter for at historien vil gi oss nekrologer over politikere uten fremtidsperspektiver for felles utvikling.  Dersom senterpartipolitikerne i Overhalla setter sin egen posisjon til side og foretar et valg som gagner oss alle, vil de faktisk bli historiske i positiv retning!