Eiendomsoverdragelser

Kreklingvegen 6, Kolvereid 

arkiv

Namsos


Storfuruvegen 8 (Gnr 34, bnr 123) er overdratt fra Jorun Lisbeth Haugan til Hege Anita Sjånes og Jonas Haugan


Gnr 20, bnr 642 er solgt for kr 530.000 fra Odd Eirik Spillum til Gro Skjærvik og Jannike Haugan


Olav Duuns veg 34 (Gnr 65, bnr 640) er overdratt fra Ludvik Kristoffer Broteng til Rigmor Broteng


Sørsivegen 115 (Gnr 20, bnr 640) er overdratt for kr 39.352 fra Håvard Johnsen til Stig Are Sandsæter

Salget omfatter også gnr 20, bnr 641


Overtollbetjent Wessels gate 2 (Gnr 65, bnr 1102, seksjon 4) er solgt for kr 1.520.000 fra Petter Buvarp til Randi Sund


Sverres gate 17 (Gnr 65, bnr 1073, seksjon 7) er overdratt for kr 1.150.000 fra Erle Birte Viken til Kristine Margrethe Leirvik Pedersen


Andel av Digernesvegen 4 (Gnr 20, bnr 1, fnr 270) er overdratt fra Alexander Torbjørnsen Vold til Aina Elisabeth Søraa


Andel av Årnesvegen 348 (Gnr 49, bnr 4, fnr 13) er overdratt fra Jan Roger Husby til Anne Marie Aagård Husby


Rønningåsen 9 (Gnr 18, bnr 299) er solgt for kr 2.275.000 fra Sven-Arne Stafto til Victoria Øseth og Bjørnstad Anders Lien


Gnr 17, bnr 211 er overdratt fra Øyvind Grongstad og Siri Beate Haugum Grongstad til Sverre Grongstad og Liv Guri Brønstad Grongstad


Fiolvegen 10 (Gnr 14, bnr 117) er solgt for kr 2.950.000 fra Yngve Vikan til Hanne Leirbekk Mjøsund og Simon Sanka Jensen


Almenningen 7 (Gnr 65, bnr 1687) er overdratt fra Åse Hjørdis Johansen til Rita Johansen og Laila Johansen


Andel av Spillumshøgda 12 (Gnr 20, bnr 120) er overdratt for kr 1.500.000 fra Bjørn Aaneng til Bente Heil Aassved


Skogstien 4 (Gnr 17, bnr 1, fnr 170) er solgt for kr 2.720.000 fra Liv Kristin Grydeland og Jacob Grydeland til Marte Solstad og Lars Solstad


Harravegen 6 D (Gnr 18, bnr 233) er solgt for kr 1.300.000 fra Bjørg Kristin Brattberg til Henriette Bertnum Svenøy

Andel av Saghaugen Borettslag andelsnr 113 er overdratt fra Tor Hanslien til Asbjørg Pauline Hanslie


Centrum Borettslag andelsnr 404 er solgt for kr 1.280.000 fra Eva Margrethe Iversen til Else Synnøve Wikan


Andel av Østbyen Borettslag andelsnr 47 er overdratt for kr 700.000 fra Mona Hovik Skage til Ole Mørkved

Namdalseid


Gnr 166, bnr 16 er solgt for kr 650.000 fra Anders Tinglum til Magnus Tanem og Ingunn Knutzen

Salget omfatter også gnr 167, bnr 29


Gnr 179, bnr 13 er overdratt for kr 25.000 fra Egil Hartvig Bondø til Aleksandrs Semakins


Andel av Båtsvikvegen 12 (Gnr 183, bnr 136) er overdratt fra Aase Ekker Myrold til Steinar Myrold


Båtsvikvegen 12 (Gnr 183, bnr 136) er solgt for kr 38.400 fra Dagrun Kløvvik Nord, Steinar Myrold, Eldri Ekker Hallås, Tor Halvard Ekker, Jørgen Ekker, Jon Ivar Ekker, Harald Ekker og Bård Ekker til Viggo Wannebo


Gnr 166, bnr 45 er overdratt fra Opdahl Steinar til Tore Eldnes


Gnr 145, bnr 5 er solgt for kr 7.555 fra Namdalseid Kommune til Ole Peter Tinglum


Gnr 147, bnr 23 er solgt for kr 633.500 fra Sentrum Auto As til Ken Morten Brørs


Gnr 154, bnr 51 er solgt for kr 320.000 fra John Roel og Bjørnhild Roel til Jan Rakvåg og Heidi Anita Hervik


Andel av Langvika 5 (Gnr 183, bnr 56) er solgt for kr 800.000 fra Torill Magnussen Halle, Kari Helen Hepsø, Aina Lauvsnes og Gunn Ida Magnussen til John Ludvik Magnussen


Gnr 134, bnr 30 er solgt for kr 1.000.000 fra Torunn Helen Volden til Kathrine Gipling

Snåsa


Gnr 12, bnr 6 er overdratt fra Tømmerås Leif til Astrid Voll

Overdragelsen omfatter også gnr 12, bnr 14


Gnr 12, bnr 6 er overdratt fra Astrid Voll til Lars Magne Tømmerås Sandvik

Overdragelsen omfatter også gnr 12, bnr 14


Gnr 66, bnr 15 er solgt for kr 1.200.000 fra Snåsa Eiendomsutvikling As til Jonny Ånonli


Gnr 48, bnr 5 er overdratt for kr 825.000 fra Ove Steinar Haug og Erling Magnar Haug til Thor Johan Skaget

Salget omfatter også gnr 48, bnr 9

Salget omfatter også gnr 48, bnr 12

Salget omfatter også gnr 48, bnr 15


Gnr 24, bnr 67 er solgt for kr 870.000 fra Maja Marie Jåma til Jorunn Austli


Gnr 12, bnr 15 er overdratt fra Laila Margareth Sandvik til Gerd Helen Sandvik Ødegård, Solvor Margrete Sandvik, Lars Magne Tømmerås Sandvik og Hans Erik Tømmerås Sandvik


Andel av gnr 12, bnr 15 er overdratt fra Hans Erik Tømmerås Sandvik, Solvor Margrete Sandvik og Gerd Helen Sandvik Ødegård til Lars Magne Tømmerås Sandvik


Gnr 80, bnr 1, fnr 28 er solgt for kr 520.000 til Pål Malmo

Lierne


Rengsveien 773 (Gnr 35, bnr 45) er overdratt fra Neistrøm Linea til Paul Henry Neistrøm og Allan Levi Neistrøm


Andel av Rengsveien 773 (Gnr 35, bnr 45) er overdratt fra Allan Levi Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström, Jenny Neistrøm og Christer Neiström


Andel av Rengsveien 773 (Gnr 35, bnr 45) er overdratt fra Paul Henry Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström og Christer Neiström


Andel av Rengsveien 773 (Gnr 35, bnr 45) er overdratt fra Jenny Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström og Christer Neiström


Gnr 32, bnr 3 er overdratt fra Neistrøm Linnea til Paul Henry Neistrøm og Allan Levi Neistrøm


Andel av gnr 32, bnr 3 er overdratt fra Allan Levi Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström, Jenny Neistrøm og Christer Neiström


Andel av gnr 32, bnr 3 er overdratt fra Jenny Neistrøm til Tommy Neiström, Roger Neiström og Christer Neiström


Okstjønnåsen 4 (Gnr 20, bnr 4, fnr 11) er overdratt fra Inger Margaret Vågøy til Lisbeth Vågøy, Guri Vågøy Reitan og Anne Lise Vågøy Bergsmo


Andel av Okstjønnåsen 4 (Gnr 20, bnr 4, fnr 11) er overdratt fra Guri Vågøy Reitan og Lisbeth Vågøy til Anne Lise Vågøy Bergsmo


Gnr 28, bnr 24 er overdratt for kr 20.000 fra Brit Randi Vestnor til Leif Bjørnar Rui


Okstjønnåsen 10 (Gnr 20, bnr 4, fnr 34) er solgt for kr 900.000 fra Torstein Villy Aaen til Odd Jarle Aakvik


Gnr 29, bnr 2, fnr 4 er overdratt til Ellinor Bergli og Ivan Aursand


Botnbekkveien 4 (Gnr 25, bnr 18, fnr 3) er solgt for kr 550.000 fra Tor Andre Aspnes til Øystein Sveine og Marit Sveine Aspnes


Inderdalsveien 639 (Gnr 38, bnr 5) er overdratt fra Else Inderdal til Karen Elisabeth Inderdal Solgaard, Klara Lurås, Ester Luraas, Per Robert Inderdal og Frits Martin Inderdal

Røyrvik


Gnr 71, bnr 299 er solgt for kr 8.880 fra Kjellrun Sofie Ditløv og Andres Anton Ditløv til Jens Magne Vollmo


Gnr 71, bnr 300 er solgt for kr 10.420 fra Kjellrun Sofie Ditløv og Andres Anton Ditløv til Ingvar Pedersen


Rørliveien 16 (Gnr 71, bnr 290) er solgt for kr 1.840.000 til Marit Aasbrenn og Arne Marius Fiskum


Småtjønnveien 24 (Gnr 71, bnr 262) er solgt for kr 312.000 fra Johannes Aun Okstad til Per Christian Thomas Sætran, Silje Anita Haugerøy, Liv Anita Grande Haugerøy og Jan Kåre Haugerøy

Namsskogan


Lupinveien 61 (Gnr 58, bnr 103) er overdratt for kr 30.000 fra Statskog Sf til Åge Per Finvold

Grong


Fossen 12 (Gnr 24, bnr 49) er solgt for kr 620.000 fra John Sverre Holter til Tove Mette Sund


Gnr 22, bnr 14 er solgt for kr 800.000 fra Ola Moe til Mette Moe


Sanddøldalsvegen 1408 (Gnr 26, bnr 22) er overdratt fra Kjell Arvid Jensen til Line Voje, Gøril Synøve Jensen, Georg Jensen, Bente Rustand Jensen og Ketil Bratland


Sanddøldalsvegen 1408 (Gnr 26, bnr 22) er solgt for kr 155.000 fra Line Voje, Gøril Synøve Jensen, Georg Jensen, Bente Rustand Jensen og Ketil Bratland til Paul Inge Tømmerås


Skiftesbekkvegen 17 (Gnr 23, bnr 4, fnr 87) er solgt for kr 1.930.000 fra Siri Grongstad og Bjørn Kåre Grongstad til Reinert Torsvik og Ann Kristin Øvergård Torsvik


Fjellvegen 11 (Gnr 40, bnr 62) er overdratt fra Asbjørn Solum til Turid Helga Solum


Furuflata 3 (Gnr 23, bnr 327) er overdratt fra Ivar Martin Windseth til Frank Hildrum og Margareth Heglum


Andel av Movegen 17 (Gnr 41, bnr 10) er overdratt for kr 800.000 fra Marianne Kristiansen til Knut Bjørnar Johansen


Gartlandsvegen 393 (Gnr 34, bnr 2) er overdratt for kr 1.930.000 fra Paul Joar Fornes til Hans Kristian Fornes

Salget omfatter også gnr 34, bnr 3

Salget omfatter også gnr 34, bnr 10

Salget omfatter også Spennmyrvegen 74 (Gnr 34, bnr 14)

Salget omfatter også gnr 34, bnr 22

Salget omfatter også gnr 34, bnr 24

Salget omfatter også gnr 34, bnr 90

Salget omfatter også gnr 34, bnr 97


Starrmyrvegen 7 (Gnr 23, bnr 252) er solgt for kr 2.800.000 fra Heidi Romstad og Ola Kai Faksdal til Kirsti Berg Sandnes Fjær og Anders Kristian Fjær

Høylandet


Gnr 81, bnr 10 er overdratt fra Torkild Mosling til Gudrun Mosling


Gnr 105, bnr 2 er solgt for kr 4.700.000 fra Jbr Eiendom Da til Br Saur Eiendom As


Gnr 88, bnr 23 er overdratt fra Kasbara Hammer til Johanne Hammer Sandmo, Agnes Margrete Hammer Hanssen, Arnt Hammer og Kjersti Hammer Gartland


Andel av gnr 88, bnr 23 er solgt for kr 450.000 fra Kjersti Hammer Gartland, Agnes Margrete Hammer Hanssen og Johanne Hammer Sandmo til Arnt Hammer

Overhalla


Gnr 12, bnr 46 er solgt for kr 23.040 fra Ingvild Fure Mikalsen til Furre Fellesfjøs As


Grandaunvegen 376 (Gnr 70, bnr 16) er overdratt for kr 50.000 fra Georg Arne Ovesen til Siv Birgit Jorunn Ovesen


Gnr 10, bnr 240 er solgt for kr 226.000 fra Overhalla kommune til Ariel Britta Whalen og Andre Rasmussen


Sørsivegen 1584 (Gnr 29, bnr 15) er solgt for kr 100.000 fra Turid Sundsvik til Tor Erling Sundsvik


Tetlivegen 143 (Gnr 25, bnr 2) er overdratt fra Arne Marius Fiskum til Andreas Fiskum


Gansmovegen 16 (Gnr 34, bnr 46) er overdratt fra Richard Rønning til Dagmar Rønning

Fosnes


Gnr 49, bnr 7 er solgt for kr 284.000 fra Jarle Elden til Tove Vålen og Knut Roar Garberg


Gnr 52, bnr 34 er overdratt for kr 300.000 fra Johan Petter Skreddernes til Michael Sønderager Pelle og Eli Kristin Pelle


Gnr 43, bnr 1, fnr 29 er solgt for kr 1.550.000 fra Rolf Ove Viken til Vidar Sunde


Gnr 47, bnr 1, fnr 7 er solgt for kr 240.000 fra Kristen Ingolf Dille og Jorunn Helene Dille til Marianne Leirvik Løvås og Jan Arne Løvås

Salget omfatter også gnr 47, bnr 1, fnr 10


Gnr 43, bnr 79 er solgt for kr 100.000 fra Åge Ivar Dille til Sylvi Elisabeth Leirbekk

Flatanger


Andel av gnr 25, bnr 21 er overdratt fra Stefan Voigt til Liv Iren Rasmussen


Gnr 10, bnr 5 er overdratt for kr 2.300.000 fra Arne Peder Lauvsnes til Mona Værdal Ferstad og Alf Kristian Ferstad


Andel av gnr 25, bnr 36 er overdratt fra Liv Iren Rasmussen til Stefan Voigt


Gnr 13, bnr 130 er overdratt fra Morten Lindseth til Flatanger Regnskapskontor As


Gnr 36, bnr 1 er overdratt fra Kristoffer Jentoft Mathisen til Stiftelsen Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap


Gnr 36, bnr 1 er solgt for kr 350.000 fra Stiftelsen Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap til Eilif Joar Hepsø

Vikna


Karl Furres veg 14 (Gnr 10, bnr 872) er solgt for kr 2.150.000 fra Åse Hunnestad til Frank Meland og Marte Wammer Fredriksen


Gnr 10, bnr 1038 er overdratt for kr 2.050 fra Vikna kommune til Ivan Kjetil Sørø


Strandgata 10 (Gnr 10, bnr 1371, seksjon 12) er solgt for kr 2.290.000 fra Mathilde Kristine Bondø til Torbjørg Gunvor Fjær


Bureisarvegen 40 (Gnr 10, bnr 1436, seksjon 2) er solgt for kr 1.770.000 fra Roger Tryggvang til Tronn-Ove Grindvik Øren


Austafjordveien 1557 (Gnr 54, bnr 4) er solgt for kr 1.650.000 fra Aage Nilssen til As Viplast


Engasvegen 63 (Gnr 10, bnr 1525) er solgt for kr 850.000 fra Rørvik Eiendom As til Engasveien Boligpark As

Salget omfatter også Engasveien 61 (Gnr 10, bnr 1544)


Bureisarvegen 22 (Gnr 10, bnr 1480, seksjon 3) er solgt for kr 1.700.000 fra Rafal Narynski og Karolina Ewa Narynska til Hallvard Saugestad


Skolegata 43 (Gnr 10, bnr 1584, seksjon 2) er solgt for kr 1.650.000 fra Vegard Vikestad Kristiansen og Bent Vikestad Kristiansen til Vikna kommune


Gnr 71, bnr 76 er overdratt fra Kjell Fjukstad til Jørgen Fjukstad


Sundsveien 172 (Gnr 21, bnr 20) er overdratt fra Robin Pettersen til Henrik Pettersen


Andel av Byåsvegen 18 A (Gnr 10, bnr 647) er overdratt for kr 1.550.000 fra Gøril Rasmussen til Kurt Helge Grunnan


Andel av gnr 34, bnr 9 er overdratt fra Åse Pettersen til Tor Aksel Aune


Gnr 2, bnr 89 er solgt for kr 80.000 fra Bjørg Anne Rosenvinge til Fredrik Mattias Löfqvist


Overgårdveien 3 (Gnr 10, bnr 306) er overdratt fra Odd Nygård til Anita Lian Vold, Torill Skeie, Joralf Nygård, Georg Nygård, Arne Paul Nygård, Odd Arne Lian, Kurt Ove Lian, Harry Edgar Lian og Gurli Nansy Helgesen


Skippergata 2 B (Gnr 10, bnr 5) er solgt for kr 2.200.000 fra Kontorinteriør As til B2b Eiendom As

Salget omfatter også gnr 10, bnr 646


Engasvegen 21 (Gnr 10, bnr 554, seksjon 7) er solgt for kr 1.810.000 fra Maria Corazon Mendoza Rossøy og Dan Rossøy til Vigdis Valvik Settenøy og Terje Settenøy


Setnøyveien 79 (Gnr 20, bnr 5) er solgt for kr 850.000 fra Rolf Birger Herstad til Geir Inge Hellesø.Sofie Krogs veg 11, Kolvereid 

 

Nærøy


Andel av gnr 30, bnr 12 er solgt for kr 425.000 fra Even Forås til Barbro Sørgaard


Kreklingvegen 6 (Gnr 62, bnr 275) er solgt for kr 2.730.000 fra Ann Evy Stene til Elin Strand


Gnr 24, bnr 32 er solgt for kr 1.450.000 fra Nikolai Bergersen til Mantas Rilskis og Lina Prysmantaite


Gnr 124, bnr 5 er solgt for kr 1.200.000 fra Aud Henny Nubdal og Arve Roar Nubdal til Kristian Johannes Valen Johansen og Camilla Strøm Johansen


Gnr 127, bnr 5 er overdratt fra Bjørn Ivar Sørlie til Torill Sørlie


Gnr 139, bnr 16 er overdratt for kr 13.420 fra Øystein Bogan til Arne Sigvart Herø


Gnr 32, bnr 35 er solgt for kr 100.000 fra Svenn Erik Severeide til Marthe Lorentsen


Sofie Kroghs veg 11 A (Gnr 62, bnr 359) er solgt for kr 3.500.000 fra Petter Brun til Pål Remi Kornerud og Ingebjørg Ellingsen


Gnr 27, bnr 18 er overdratt fra Mary Elise Berg til Trond Holger Laugen


Gnr 62, bnr 530 er solgt for kr 35.600.000 fra Norbolig As til Bolig Og Eiendomsutvikling As


Gnr 62, bnr 544 er overdratt for kr 17.500 fra Nærøy kommune til Magne Olav Bogan


Gnr 62, bnr 540 er solgt for kr 17.500 fra Nærøy kommune til Otto Morten Haug


Gnr 62, bnr 543 er solgt for kr 17.500 fra Nærøy kommune til Arne Kiil


Gnr 62, bnr 539 er solgt for kr 17.500 fra Nærøy kommune til Snorre Gunnar Helmersen


Gnr 62, bnr 542 er solgt for kr 17.500 fra Nærøy kommune til Torveig Helene Haug


Gnr 62, bnr 541 er solgt for kr 17.500 fra Nærøy kommune til Stig Kristoffersen


Leka


Andel av Solsemveien 121 (Gnr 10, bnr 33) er solgt for kr 300.000 fra Rune Solsem og Hans Egil Solsem til Line Solsem og Bente Solsem


Madsøyveien 28 (Gnr 8, bnr 48) er solgt for kr 100.000 fra Oddgeir Hallbjørn Haug og Gunnhild Engan Haug til Kristian Rasmussen


Gnr 17, bnr 77 er overdratt fra Oddlaug Johansen til Sverre Johan Jakobsen

Bindal


Øvre Nessaveien 4 (Gnr 44, bnr 42) er overdratt fra Joar Petter Myren til Stine Mari Myren og Petter Myren

Overdragelsen omfatter også gnr 44, bnr 149


Andel av Øvre Nessaveien 4 (Gnr 44, bnr 42) er overdratt for kr 200.000 fra Stine Mari Myren til Petter Myren

Salget omfatter også andel av gnr 44, bnr 149


Andel av Hagan 11 (Gnr 60, bnr 45) er overdratt for kr 100.000 fra Marianne Kristiansen til Knut Bjørnar Johansen


Brekken 7 (Gnr 44, bnr 121) er overdratt fra Ragna Hoel til Tore Hoel, Ragnhild Hoel og Dag Hoel

Overdragelsen omfatter også gnr 44, bnr 166

Overdragelsen omfatter også gnr 44, bnr 274


Andel av Brekken 7 (Gnr 44, bnr 121) er overdratt fra Dag Hoel og Tore Hoel til Ragnhild Hoel

Overdragelsen omfatter også gnr 44, bnr 166

Overdragelsen omfatter også andel av gnr 44, bnr 274


Andel av Hallveien 202 (Gnr 16, bnr 23) er overdratt fra Svein Hansen til Synnøve Lisbeth Witzell, Åge Sveinung Hansen, Tore Martin Hansen og Torhild Petra Grøgaard Braaten.