Stort flertall i kommunestyret for utbygging

Grunneier vurderer Geilin-anke

Innehaver av Bjørum gård, Trude Bjørum Schistad, vurderer å anke vedtaket i Namsos kommunestyre om å godkjenne reguleringsplanen som åpner for boligbygging i Geilin.

GODKJENT: Kommunestyret i Namsos har godkjent planene for ny boligbebyggelse i Geilin. Det innebærer fortetting i området og at eksisterende boliger får redusert utsikt. Trude Bjørum Schistad, innehaver av Bjørum gård, vurderer å anke godkjenninga av reguleringsplanen. SKISSE: JON A. OLSEN ARKITEKTKONTOR 

STRIDENS KJERNE: Denne alleen blir berørt av den planlagte utbygginga av vegen med et fortau. Det er mange som reagerer på at det er aktuelt å fjerne noen av trærne. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv


NAMSOS:

Ja til Geilin-planene

Et stort flertall i Namsos kommunestyre sa torsdag kveld ja til forslaget til reguleringsplan for Geilin.

med 20 mot seks stemmer at det kan bygges 35 boenheter i området mellom sykehuset og Bjørum gård.

Det var politikerne fra SV og Venstre, samt en fra Ap som stemte mot forslaget. Et forslag fra Aps Bjørn Helmersen om å redusere den øverst tillatte byggehøyden med tre meter, fikk 11 stemmer og ble heller ikke vedtatt.

Kommunestyrets vedtak innebærer blant annet at det kan føres opp tre boligbygg som er høyere enn dagens bebyggelse, noe som vil redusere utsikten for de bakenforliggende boligene.


Alleen er privat


I tillegg fryktes det at trærne i den gamle alleen vil bli fjernet.

– Det er opprivende at noen vil gå løs på alleen. Den står på et privat område. Vi snakker om en privat veg som tilhører Bjørum sameie. Det virker som om noen antar at det dreier seg om en kommunal veg, sier Trude Bjørum Schistad.

Bjørum Schistad har sett nettoverføringa av debatten i kommunestyret og hun reagerer på det hun hørte.


Politikere uten innsikt


– Det er mi mening at politikerne mangler innsikt og at de ikke ser konsekvensene av det de holder på med. Jeg reagerer blant annet på uttalelser som kom fra talerstolen om at man «ikke så landemerket fra sentrum». Et landemerke er noe man beveger seg mot, et mål. Når man kommer kjørende fra Spillum, ser man den oker- fargede låven tydelig – et syn mange forbinder med Namsos sin identitet, sier Trude Bjørum Schistad.

Som nærmeste berørte nabo til området som er omfattet av reguleringsplanen, vil hun søke hjelp for å kunne anke vedtaket.

– Jeg vet ikke så mye om den formelle framgangsmåten i slike saker. Jeg vil ha behov for bistand for å håndtere saken riktig, sier hun.


Byggestart om ett år


Daglig leder Thor Ekhorn i utbyggingsselskapet Geilin AS håper på byggestart om ett år.

– Vi har ingen stramme tidsplaner og nå vil vi starte den detaljerte prosjekteringa. Målet er at salget kan starte om ett års tid. Vi har allerede interessenter, og vi ser fram til å utvikle et attraktiv boområde i Namsos. Uten at jeg kan love noe eksakt, bør det være «lys i vinduene» om to år, sier Thor Ekhorn.