Må betale erstatning for trusler og skadeverk

Importerte ulovlige stoffer

Mannen innførte ved ni tilfeller ulovlige stoffer i tablettform – ved bruk av forsendelser fra Storbritannia og Spania.

BETINGET FENGSEL: En mann i 30-årene fra Ytre Namdal er dømt til betinget fengsel og erstatning etter import av ulovlige stoffer, trusler og skadeverk. 

arkiv

NAMSOS: Pakkene med tabletter – som ble importert i perioden 29. oktober 2013 til 20. november 2014 – ble ved ankomst til Norge undersøkt av Tollvesenet, enten på postterminalen på Alnabru eller Tollvesenets kontrollhall på Gardermoen.

Tablettene ble beslaglagt.


Bestilte på nett


Etterforskninga viste at mannen fra Ytre Namdal bestilte stoffene heimefra på internett ved å gå inn på sider som tilbyr stoffer.

Innledningsvis i etterforskninga benektet han ethvert kjennskap til forsendelsene. Men i politiavhør i desember 2014 tilsto han at han sto bak flere av bestillingene.

«Retten mener det ikke er tvil om at det er tiltalte som står bak bestillingene av tabletter med ulike stoff, som ble sendt i posten fra Storbritannia og Spania», skriver Namdal tingrett.


«Straffbar handling»


Hovedforhandling ble holdt 7. og 8. mars. Tiltalte møtte ikke. Retten besluttet å fremme hovedforhandlinga i tiltaltes fravær.

Retten mottok forklaring fra tre vitner.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutninga til betinget fengsel i 30 dager med en prøvetid på to år, med fradrag av fire dager for utholdt varetekt. Videre la aktot påstand om at tiltalte idømmes inndragning og dømmes til å betale erstatninger.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes.

«Samtlige tabletter og poser med stoff har i denne sak vært gjenstand for en straffbar handling, hva enten stoffene er analysert eller ikke», skriver tingretten.

På gjerningstida var det straffbart og importere, ved forsendelse, stoffer som utgir seg for å ha fysiologisk virkning, utover et visst kvantum.

«Det er ikke et krav at stoffene skal ha slik virkning. Videre er det lagt til grunn at kravet til dokumentasjon ikke var oppfylt for noen av forsendelsene. Det spiller ingen rolle om stoffene kunne kjøpes legalt i innkjøpslandet i EØS-området», bemerker retten.

Kravet er utformet slik at dokumentasjonen skal vedlegges forsendelse ved passering inn i Norge, til bruk for Tollvesenet ved kontrollen ved ankomst. Tollvesenet skal dermed slippe å innhente dokumentasjon, det er den som innfører ved forsendelse, som har denne plikten.

«På dette grunnlag må tiltalte dømmes til å tåle inndragning av samtlige beslaglagte tabletter og stoffer i denne saken, med unntak av 25 tabletter merket som erizolam».

Mannen var også tiltalt for andre forhold, deriblant trusler og skadeverk.


Må betale erstatning


Mannen i 30-årene er dømt til fengsel i 30 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Tiltalte dømmes til å tåle inndragning av stoff og tabletter – beslaglagt av Tollvesenet, med unntak av 25 tabletter.

Han dømmes til å betale erstatning til en mann på 2.000 kroner.

Han dømmes til å betale erstatning til Tryg Forsikring med 44.595 kroner.

Han dømmes til å betale erstatning til fornærmet nummer to med 4.000 kroner.