Positiv til Rema på Kolvereid

Statens vegvesen er villig til å gi dispensasjon fra reguleringsplanen for nytt Rema 1000-bygg på Kolvereid – under visse forutsetninger.

KRAV: Seksjonsleder Helgar Sætermo setter krav før dispensasjon gis. 

arkiv

KOLVEREID: En hovedinnvending fra Statens vegvesen har vært at reguleringsplanen fra 1987 er utdatert. Planskissa som nå er presentert, er likevel mer akseptabel inn tidligere, skriver seksjonsleder Helgar Sætermo i etaten.

Før det gis dispensasjon, krever vegvesenet forbedringer av avkjørselen, tegninger over gateløp med kantstein og fortau, tegning av parkeringsplass, eventuell flytting av inngangsparti til nordre del av bygget og plan som viser oppbygning av fortau og håndtering av overflatevann.

Statens vegvesen krever at anlegget ikke startes opp før etaten har godkjent byggeplan for det som berører fylkesvegen, og at bygget ikke tas i bruk før disse forhold er godkjent av Vegvesenet.