Ordfører lei seg på vegne av lokalsamfunnet

Småaksjonærer tapte sparepengene

Oppbudet i Nesset sjømat AS i Flatanger betyr at mange lokale investorer og småaksjonærer har tapt pengene sine.

En gang hjørnesteinsbedrift: Nå er Nesset sjømat i Flatanger historie. 

arkiv

FLATANGER: – Jeg er ikke veldig overrasket over at det endte slik, med tanke på utviklinga det siste året. Men det som gjør mest vondt oppi alt dette er at småaksjonærer lokalt taper sparepengene sine, sier ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås.

Omkring 1,5 millioner kroner ble tilført selskapet i 2014 fra lokale investorer.

Les også:

Taper penger


Ordføreren sier at det viser at det handler om mer enn penger.

– Det enorme engasjementet og viljen blant folk i Flatanger til å bidra med å berge en hjørnesteinsbedrift kan ikke bare måles i penger. Når ting ikke lykkes, svir det derfor ekstra, sier han.

Bjørkås sier at han ennå ikke vet om kommunen taper penger ut over aksjekapitalen som må anses som tapt (3,41 prosent – 2.000 aksjer per 31.12.14).

– Vi ga selskapet en million kroner i lån, men om vi taper dette beløpet eller om vi får igjen noe vet jeg ikke før bostyrer har gjort sitt, sier han.

Bjørkås sier at per i dag kjenner han ikke til om det er planer for ny drift ved Nesset.


Les også:

Nesset sjømat AS har gått den tunge vegen til skifteretten

Nesset sjømat AS til skifteretten

Styret i Nesset sjømat AS har besluttet å gå den tunge vegen til skifteretten og melde oppbud.

Ikke med videre


– Er det aktuelt for kommunen å bidra på nytt dersom det kommer nye planer på bordet?

– Ikke slik jeg vurderer det akkurat nå. Sist handlet det om å bidra til å berge en hjørnesteinsbedrift med mange arbeidsplasser og mye kompetanse. Nå har jo virksomheten gradvis opphørt og mange har byttet jobb. Jeg tviler også på om vi har økonomiske muligheter til å bidra på nytt på en tilsvarende måte, sier han.

Bjørkås sier likevel han håper noen kan komme på banen.

– Anlegget er jo skreddersydd for formålet, og når det foreligger spennende planer om torskeoppdrett i nabolaget er det jo lov å håpe at ting, virksomheter og anlegg kan sees i en sammenheng, uten at jeg vet om det er vurdert eller diskutert, sier ordføreren.


Ingen nye planer


Styreleder Claes Gøran Sellæg opplyste til NA onsdag at selskapet hadde hatt likviditetsproblemer det siste halvåret. Etter hva NA kjenner til sendte selskapet ut varsel om betalingsstopp i september i fjor, og har drevet for kreditors regning uten at man har klart å komme til noen løsning på selskapets problemer.

Da Nesset sjømat kom i gang i 2014, etter å ha fått tilført ny aksjekapital, var Innovasjon Norge og Grong Sparebank en betydelig del av at en finansieringsløsning kom på plass. Om de må ta tap som følge av konkursen, og eventuelt hvor store beløp det er snakk om, er foreløpig ikke avklart. Ingen av de to aktørene er per i dag involvert i nye planer for virksomhet på anlegget i Flatanger.