Odd Fellow markerte jubileum

Femti år i Namsos

De kaller hverandre brødre og tilhører en orden av edsvorne menn. Odd Fellow har i disse dager drevet sin virksomhet i Namsos i 50 år.

Odd Fellow: Jubileumsmarkeringa på Namsos kirkegård, med kransenedleggelse ved støtta til den første overmester i loge Namsen, Johannes Bedsvaag. Æressignal ble spilt av Tor Arne Vannebo, Kjell Hildrum og Kåre Strøm mens barnebarnet til Bedsvaag, losjebror Espen Engebretsen la ned kransen. Foto: Mats Ivar Sandmo 

AKTIV LOGE: Loge 73 Namsen teller i dag omkring 70 medlemmer, og mange var med under markeringa på kirkegården. 

arkiv

NAMSOS: – Vi er her for å hedre vår losjes første overmester Johannes Bedsvaag, sa overmester Cato Midtdal i Odd Fellow Loge 73 Namsen da brødrene la ned en minnekrans på kirkegården.

Lørdag markerte Odd Fellow 50 år i Namsos.

– Og da hadde vi også lyst til å fortelle litt om hvem vi er og hva vi driver med, sier undermester Geir Morten Valseth.

Bedsvaag var den som brakte ordenen til Namsos, etter selv på ha vært aktiv fra 1952. I november 1958 ble det stiftet ei broderforening i Namsos, og i mars 1966 ble loge 73 Namsen stiftet.

Skytterhuset på Spillum var første losjelokale. Fra 1968 ble Namsos Athenæum mytt møtested og de siste 10 årene har de holdt til i Sparebankbygget.

Ordenen baserer sitt budskap på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger.

«Besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse». Slik lyder påbudet fra Ordenen helt tilbake fra stiftelsen i USA i 1819. (I Norge fra 1898).

– Det høres kanskje litt gammeldags ut, men det handler (fortsatt) om vennskap, nestekjærlighet, menneskeverd og omsorg for våre medmennesker, sier Valseth

– Hva driver dere med nå som det er atskillig færre enker og faderløse å ta hånd om?

– Vi gir en hjelpende hånd der det behøves, om det er til SOS barnebyer, Sykehuset Namsos, omsorgsarbeid eller andre lokale prosjekter, smiler Valseth.

– Dere er kanskje mest kjent for å være ganske hemmelighetsfulle?

– Og det mener vi er en myte. Vi er en åpen orden, hvor hvem som helst under noen grunnleggende forutsetninger kan bli medlem, sier han.

– Men ritualene og hvordan blir tatt opp som medlem er fortsatt hemmelig?

– Det har en pedagogisk bakgrunn og kan ikke forklares, hver enkelt må oppleve det for å forstå hva det innebærer, sier Valseth.

Som håper at de kan bli flere brødre i Loge Namsen.

– Vi ønsker gjerne å knytte til oss nye brødre som kan være med å drive arbeidet og bidra positivt i et sosialt nettverk, sier Valseth, og legger til hvis noen vil vite mer kan de gjerne ta kontakt.