Ønsker flere oppgaver på regionalt nivå

Tirsdag la kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner fram sin regionmelding. Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik håper det vil jobbes mer med fordelinga av oppgaver til det regionale nivået. Se direkte debatt om nye Trøndelag fra klokka 19.00.

Flere oppgaver: Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik, ønsker flere oppgaver på regionalt nivå. 

arkiv

NAMSOS: Større enheter med flere oppgaver er oppskriften fra regjeringa som tirsdag la fram at de ikke ønsker mer enn 10 regioner til erstatning for dagens 19 fylker.

Kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) presenterte stortingsmeldinga om inndeling og oppgaver for nye folkevalgte regioner. Han var langt tydeligere i det ønska antallet på «om lag ti», enn på hvilke konkrete oppgaver de nye regionene skal ha.

– Jeg har ikke fått lest hele meldinga, men fulgte med på pressekonferansen. De oppgavene som i meldinga er blitt lagt til det regionale nivået, er på langt nær i det omfanget vi ønsker oss, sier fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik.


Ikke fornøyd

– Trøndelagsfylkene har sendt ei grundig redegjørelse for hvilke oppgaver vi mener bør ligge på det regionale nivået, men i meldinga er det ikke i nærheten. Jeg har store forventninger til behandlinga i Stortinget, og både Venstre og KrF har vært tydelige på at de ønsker flere oppgaver på det regionale nivået, fortsetter Mevassvik.

– Jeg har samtidig store forventninger til eget parti og at de vil jobbe for å få flere oppgaver til regionalt, legger Mevassvik til.

Sanner sa på pressekonferansen at dagens fylkeskommuner har gått ut på dato og understreker at større regioner også skal få større ansvar for samfunnsutviklinga. De skal kunne løse oppgaver som favner videre enn det kommuner og fylker gjør i dag.


Regionmeldinga

* Regjeringa foreslår å vrake dagens fylkeskommuner og erstatte dem med «rundt 10» større regioner.

* Fylkeskommunene får frist til 1. desember med å fatte vedtak om sammenslåing.

* I Stortingsmeldingen som ble lagt fram tirsdag, sier regjeringa at de vil vurdere å gi de nye regionene nye oppgaver innenfor flere områder, men at det først skjer når tallet på regioner er nede i rundt ti.

Regionene kan få oppgaver innenfor disse områdene:

* Infrastruktur og næringsutvikling.

* Utdanning og kompetanse

* Kultur, kulturminner og friluftsliv

* Integrering og statlig lokaliseringspolitikk.

* De nye, sammenslåtte regionene kan bli en realitet fra 1. januar 2020.