Klart råd fra Fosnes-rådmannen om kommunesammenslåing

– Si ja til storkommune

Fosnes-rådmann Rønnaug Aaring gir politikerne er klart råd i spørsmålet om kommunesammenslåing – si ja til avtalen om en storkommune!

KLART RÅD: Fosnes-rådmann Rønnaug Aaring kommer med et klart råd til politikerne; anbefal innbyggerne å stemme ja til kommunesammenslåing med Namsos, Overhalla, Høylandet, Flatanger og Namdalseid. 

Vanskelig: Ordfører Trygve Jonny Sandvik legger ikke skjul på at det er et vanskelig valg. 

arkiv

JØA: Formannskapet i Fosnes skal neste onsdag drøfte hvordan kommunen skal forholde seg til intensjonsavtalen som Flatanger, Fosnes, Namsos, Overhalla, Høylandet og Namdalseid har blitt enige om.

Og rådet politikerne får fra rådmannen, er tydelig:

– Anbefal innbyggerne å stemme ja til sammenslåing ved den rådgivende folkeavstemninga 23. mai.


Fornøyd med avtalen

I saksutredninga framholder rådmannen at hun er fornøyd med resultatet av forhandlingene og at man i avtalen finner igjen det meste av Fosnes kommunes punkter som ble presentert ved starten av forhandlingene.

– Etter min vurdering er den framforhandlede intensjonsavtalen et godt grunnlag for en kommunesammenslåing. Jeg anbefaler derfor kommunestyret å råde innbyggerne til å stemme ja til sammenslåing av de seks kommunene ved den rådgivende folkeavstemninga, sier Rønnaug Aaring.

Rådmannen anbefaler at stemmeseddelen skal inneholde to valgmuligheter: at Fosnes skal bestå som egen kommune, eller at kommunen skal slå seg sammen med de fem andre.


Nedgang i folketallet

Rådmannen vender tommelen ned for selvstendighetsalternativet og begrunner det med utviklinga av folketallet i Fosnes. Aaring frykter at det i framtida vil bli vanskelig å gi gode tjenester til innbyggerne fordi de kommunale inntektene vil bli redusert.

– Ut fra analyser som er gjort i selvstendighetsutredninga, tyder mye på at den negative befolkningsutviklinga fører til at det ikke er mulig å nå målene om likeverdige og gode tjenester til innbyggerne, skriver rådmann Aaring i saksutredninga.

Ordfører Trygve Sandvik er ikke overrasket over innstillinga fra rådmannen.

– Innstillinga fra rådmannen er slik jeg forventet at den ble, ut i fra diskusjonene vi har hatt før, sier Sandvik.

– Hva tenker du selv?

– Jeg er ikke riktig ferdig til å ha så bastante konklusjoner som hun har. Jeg må tenke meg om – og diskutere med mine partifeller, svarer ordføreren.

Han viser til at det skal være folkemøter om temaet 19. og 20. april på henholdsvis Jøa og Salsnes – og vil gjerne høre folkets mening før han selv konkluderer.

– Litt av poenget er å få tilbakemelding på møtene, sier Sandvik.


Innbyggerundersøkelse

For ett år siden gjennomførte kommunen en innbyggerundersøkelse, der et flertall på 55 prosent ga uttrykk for at de ønsker at Fosnes skal bestå som selvstendig kommune.

– Den viste en overvekt i forhold til selvstendighetsalternativet, sier han.

– Nå har det kommet et utkast til inntektssystem og oppgavemelding, som jeg synes er veldig diffus og ikke sier så mye, sier han.

Ordføreren viser også til at fylkessammenslåinga er et moment som kan tas med i behandlinga.


– Vanskelig

Han legger ikke skjul på at det er en vanskelig avgjørelse som skal tas.

– Dette har vært i bakhodet og bevisstheten i mange måneder. Det er et veldig ansvar når du ser hva som skal bestemmes. Jeg synes det er vanskelig, det skal jeg ærlig innrømme. Men nå har jeg tatt på meg dette – og må bare stå i det. Vi får prøve å jobbe oss fram til ei god løsning, sier Sandvik.