Expert er ikke på ville veier – vi går bransjens vei

Morten Hovland, Expert Norge AS 

arkiv

I en lederartikkel sist uke skriver redaksjonen at Expert er på ville veier og hevder at våre ansatte mister sine AFP-ytelser. Denne påstanden er feil og krever oppklaring.

Den siste uken har Handel og Kontor drevet hardkjør mot Expert fordi vi har meldt oss ut av arbeidsgiverforeningen Virke, og samtidig ønsket å avvikle den kollektive tariffavtalen med Handel og Kontor.

Vi kunne forstått de sterke følelsene hvis det hadde vært riktig at ansatte mistet lønn og rettigheter. Men dette stemmer altså ikke.

Flere av butikkene som har vært omfattet av kollektivavtalen har ønsket å fortsette med lokal tariffavtale, og vil gjøre nettopp dette med samme ytelser som før. Samtidig har vi i Expert et ønske om økt fleksibilitet til å belønne prestasjoner og innsats.

Vi har spurt våre medarbeidere og lyttet til deres ønsker. Derfor ønsker vi å tilby et system som belønner resultater på toppen av grunnlønnen. Mange av våre 1200 ansatte er selgere som motiveres av å oppnå mål, og som ønsker det nye lønnssystemet velkommen. Det synes vi er fint. Flere av butikkene med tariffavtale har valgt å fortsette med det. Det er også helt fint!

Men det er viktig å forstå at som velger den nye modellen ikke fratas ytelser eller rettigheter. Alle får en grunnlønn som ligger høyere enn tariffestet minstelønn. Når handel og kontor påstår at våre ansatte taper en million på bortfall av AFP er dette helt feil. De som fortsetter uten tariffavtale får en ny AFP-ordning med nøyaktig samme ytelser. Det betyr at alle ansatte i Expert Norge As vil ha samme AFP-rettigheter.

Tillegget for ubekvem arbeidstid faller bort. Vi– og mange med oss – mener at dette er utdatert. Samtidig reduserer vi normal arbeidstid per uke til 36,25 t per uke. Hvis du jobber fulltid betyr dette at du får to uker mer fritid per år med samme fastlønn. Samtidig øker bonusmulighetene. Retten til fem ukers ferie, samt permisjons- og velferdsordningene videreføres som tidligere.

I nevnte lederartikkel snakkes det også i negative vendinger om farene ved at «den nye Expert-kulturen» får bre seg. Det vi gjør er ikke nytt, og det er ikke uttrykk for en særegen «Expert-kultur». Tvert imot er vi den eneste aktøren i elektronikkbransjen som har hatt kollektiv tariffavtale. Ikke en gang vår største konkurrent har dette. Men nå følger vi etter og tilpasser oss med lønns- og arbeidsbetingelser som i større grad samsvarer med våre konkurrenter.

I Norge er det organisasjonsrett, men ikke organisasjonstvang. I vår bransje er det ikke så mange som organiserer seg, og i Expert er det færre enn 200 av våre 1200 ansatte som er medlem av Handel og Kontor. Også de som ikke organiserer seg har klare rettigheter. De er sikret medbestemmelse, både gjennom lovfestede krav og interne strukturer lokalt og sentralt i bedriften.

Expert kan ikke være udemokratisk. Da overlever vi ikke. Vi overlever heller ikke dersom vi tilbyr de ansatte andre og dårligere betingelser enn arbeidslivet for øvrig.

Vi lever i et land og et samfunn der bedriftsdemokratiet står ualminnelig sterkt, både gjennom lovkrav og kultur, helt uavhengig av tariffavtaler og organisering.

Vi og våre medarbeidere lever av tilfredse kunder, og vi er avhengige av tilfredse medarbeidere. Og det har vi. Expert er den kjeden som scorer høyest på medarbeidertilfredshet i varehandelen.

Vi må kort og godt oppføre oss ordentlig for å lykkes. Det har vi gjort i denne saken, og det kommer vi til å fortsette å gjøre.