Farvel Bygde-Norge, farvel demokrati

arkiv

NAs forslag til sammen- setning Namdal kommunestye er veldig bra, for det klarerer den trolige ledelse av det fremtidige Namdal. Jeg går ut fra at de øvrige kommuner slutter seg til etter hvert.

Jeg kan tydelig se for meg nominasjonene i de forskjellige partier, når en skal ta hensyn til bosted, kjønn og alder. Dessuten vil det ikke bli så mange å velge i, for det blir ikke så mange som har tid og interesse i å delta. For eks. dyktige næringslivsfolk vil ikke prioritere dårlig betalt politisk arbeid som medfører mye tid til saksforberedelser, lange kjøreturer til/fra møter og selve møtetiden. Så blir det da en gruppe igjen som har tid til studere saklista i arbeidstida, eller er arbeidsledig av forskjellige grunner.

At det med jevne mellomrom er behov for å endre strukturer i styrer og råd, er naturlig – særlig etter innførsel av dataalder. Men det må ikke gå på bekostning av de store verdier i bygdenorge: Samhørighet og medbestemmelse. Ser at bygdesamfunn etter bygdesamfunn – i sentraliseringens ånd – renskes for servicetilbud som aldersheimer, skoler, legesenter, butikker, vegvedlikehold m.m. Slike faktorer som må være til stede hvis en skal kunne bo og fungere i Bygde-Norge. Slike samfunn hvor dugnadsånden og ansvar for sine medmennesker er det viktigste i livet. Der hvor barna kan vokse opp i trygghet og føle naturens lære og utfordringer på kroppen.

Hvilke endringer bør skje:

1. La kommunene bestå

2. Legg ned fylkeskommunen med sin kjempeadministrasjon og store økonomiske belastninger.

3. Etabler regioner – for eks. Region Namdal, Region Innherred (uten Meråker og Stjørdal, som bør gå til Region Trondheim)

4. Regionene og staten (herunder Fylkesmannen) overtar oppdragene til fylkeskommunen.

5. Regionene ledes av et regionråd, som består av alle ordførere i regionen.

6. I enkelte saker kan det være behov for at regionene samarbeider (for eks. Nord-Trøndelag og/eller Trøndelag)

7. La kommunene i fred og ro foreta naturlige samarbeids- former.

8. Ikke gjør forhastede vedtak nå. Vent i hvert fall til kommende stortingsvalg, så hvert politisk parti kan ta stilling til om demokratiet og Bygde-Norge skal bestå, eller nedlegges.

Det er vel mest overraskende at Senterpartiet også er blitt smittet av «Sanner-syka». Men det er ikke godt å forstå hva dette partiet mener. Først snakker de varmt om bevaring av dyrket mark, for deretter å stemme for helt unødvendig rasering av vel 100 da dyrket mark i forbindelse med Fv 17, del 1.