Her passerte 14.000 i døgnet

På Fylkesveg 769 – forbi hotellet i Namsos – var det størst trafikk i Namdalen i fjor.

STØRST TRAFIKK: 14.000 kjøretøy passerte tellepunktet på FV. 676 i Namsos i fjor. foto: bjørn tore ness 

arkiv

NAMSOS: Statens vegvesen teller og beregner trafikken på alle riks- og fylkesveger. Den gjennomsnittlige trafikkmengden i løpet av et døgn gjennom året kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Den generelle økninga på riksvegene i Nord-Trøndelag i 2015 var i gjennomsnitt 3,4 prosent, mens fylkesvegene hadde en gjennomsnittlig økning på 2,9 prosent.

Namsos har samme utvikling som resten av byområdene i fylket, med ei økning på to prosent.

«Størst trafikk går det forbi tidligere Rock City med ÅDT litt over 14.000. Ellers ligger sentrumstrafikken rundt 7.000, mens på fv. 17 over Spillumsstranda går det cirka 2.000 biler», opplyser Vegvesenet.

Statens vegvesen trekker fram E6 Brekkvasselv og Fv. 770 Nærøysund som har ei økning på henholdsvis 4,9 og 4,7 prosent. Tungbilandelen utgjør 1-2 prosent av denne veksten.

Vegvesenet opererer med tre former for tellinger som danner grunnlaget for beregningene.  

Nivå 1 eller kontinuerlige tellinger er tellepunkt som teller 24/7 hele året.

Nivå 2 eller periodiske tellinger teller hvert fjerde år, mens nivå 3 er periodiske, men ikke etter noe mønster.