Kostbar fylkessammenslåing

Sørtrønderne må være med på å ta nordtrøndernes regning dersom Nord-Trøndelag ikke klarer å redusere utgiftene sine.
arkiv

NAMSOS: Hvis de ikke klarer det, må det nye Trøndelag kutte hele 3,9 prosent av alle utgiftene sine innen 2020, ifølge Trønder-Avisa

Nordtrønderfylket ville blitt nødt til å kutte 8,4 prosent av sine driftutgifter de neste fire årene, dersom de skulle fortsatt som eget fylke. Sør-Trøndelag ville imidlertid økt inntektene sine.

Når fylkene slås sammen, mister de inntektene fra NTE, som Nord-Trøndelag har i dag. Det vil si at med mindre fylket klarer å gjøre store nok kutt før sammenslåingen, påfører Nord-Trøndelag det nye Trøndelag et totalt kutt på 213 millioner kroner.