Ulik betaling på kulturskolen

arkiv

LIERNE: Rådmannen foreslår at det innføres differensierte betalingssatser for kulturskolen i Lierne. I dag koster det 3.500 kroner for en plass i kulturskolen, uansett tilbud. Om kommunestyret følger rådmannens innstilling, vil det koste 2.900 kroner for et individuelt tilbud, 2.200 kroner for et gruppetilbud og 1.500 kroner for musikk-moro.

Det skal videre gis 50 prosent søskenmoderasjon hvor det betales full pris for det dyreste tilbudet. Utvalget for folk og livskvalitet støtter rådmannens innstilling til kommunestyret.