15 millioner i gjeld ved Nesset sjømat AS

Bobestyrer har talt opp og konkludert: Det er totalt 15 millioner kroner i langsiktig og kortsiktig gjeld i boet til Nesset sjømat AS.

Gjeld: Nesset sjømat AS ble slått konkurs 30. mars. Nå viser det seg at gjelda utgjør 15 millioner kroner. 

arkiv

FLATANGER: Nesset sjømat AS i Flatanger ble slått konkurs 30. mars, og advokat Stein Aage Sørvig er oppnevnt som bobestyrer. Det var styret i Nesset sjømat som selv begjærte oppbud og gikk til skifteretten for å slå selskapet konkurs.

Nå har bobestyrer sett nærmere på de faktiske regnskapstall i selskapet. I en oversikt fra Sørvig går det fram at det er cirka ni millioner kroner i langsiktig gjeld. Denne er sikret ved pant i eiendommen.

I tillegg har han registrert cirka seks millioner kroner i kortsiktig gjeld som delvis er sikret ved pant i løsøre.

– Hvem taper mest på konkursen?

– Det er vanskelig å si hvem som taper mest på konkursen, men de usikrede kreditorene som ikke har pant i selskapets eiendeler risikerer å stå helt uten dekning dersom behandlinga ikke gir resultater, sier Sørvig.

Han opplyser at frist for å innmelde fordringer i boet for alle kreditorer er satt til 4, mai. Etter det tidspunktet blir det utarbeidet en oversikt over hvem som har anmeldt krav i boet og størrelsen på kravene.

Første skiftesamling blir holdt 9. mai.