Bruken av NTE Arena

Lite aktivitet: Foreløpig er det kun satt opp to konserter i NTE Arena i år. 

arkiv

I NA 4.4.2016 var det et oppslag om bruken av NTE Arena: «Konsertarenaen nesten ikke brukt».

  • Les mer:

    En Norges beste konsertarenaer blir nesten ikke brukt

    Årsak: Dårlig økonomi

    NTE Arena blir av mange regnet som en av Norges beste konsertarenaer, men til tross for dette blir lokalet nesten ikke brukt til konserter.

     

I hovedoppslaget på forsida kan det av leserne bli oppfattet som om det er kommunens økonomi som er årsaken til at et beskjedent antall konserter til nå er planlagt i 2016. Her må jeg nyansere mine uttalelser noe.

De siste par tre årene har vi på kulturområdet jobbet for å rydde i økonomien. En del av ryddejobben har bestått i å redusere den økonomiske risikoen for kommunen ved arrangementer. I budsjettet for kulturområdet er det nemlig ikke avsatt midler til å dekke underskudd eller gi inntektsgarantier til artister ved dårlig besøk. Vi har selvsagt stor forståelse for artistenes behov for å tjene penger, og vi som driver kulturarenaene ønsker også det for artistene. Allikevel er det ikke mulig innenfor budsjettet for kulturområdet å gi inntektsgarantier. I dag er det ikke en kommunal oppgave å gi slike garantier. Vår oppgave er å levere best mulige kulturopplevelser til befolkningen innenfor den økonomiske rammen som kommunestyret til enhver tid har vedtatt. Vi som driver kulturarenaene ønsker hele tiden å forbedre oss slik at artistene ønsker å komme til Namsos fordi de trives her og får bistand av høy kvalitet til sine arrangementer. I den sammenheng er det viktig å nevne at vi har hatt rekordhøye publikumstall de siste årene, og at aktivitetsnivået er høyt året rundt, selv om vi kanskje kunne ønsket oss flere konserter i NTE Arena.

Til slutt må jeg også påpeke at høstprogrammet ikke slippes før over sommeren, så før året er omme vil vi ha gjennomført en rekke fine konserter i NTE Arena.Relaterte saker: