Bygde-Høyre må ta ulvekampen

arkiv

Fredag før påske la regjeringa fram sin stortingsmelding om ulvepolitkken. Meldinga sender sjokkbølger rundt i landet. Partiene som lovte «en helt annen forvaltning i forhold til det totale bestandsmålet på ulv.» (Gunnar Gundersen, Høyre til NTB 11. oktober 2012), har lagt fram en stortingsmelding som vil føre til mer ulv i Norge.

Mer ulv vil gjøre det enda vanskeligere å drive med beitebruk, å bruke utmarka i form av jakt og annet friluftsliv, og enda flere vil oppleve håpløsheten og maktesløsheten i hverdagen som ulven medfører.

Senterpartiet mener at Norge ikke er internasjonalt forpliktet til å ha en egen ulvestamme. Ulvepolitikken går på bekostning av bosetting, livskvalitet og næringsdrift. Det er godt å se at Høyre sine fylkeslag i Oppland, Nord-Trøndelag og Hedmark er av samme oppfatning. I stortingsmelding er det en ensidig tolkning av den internasjonale konvensjonen om biologisk mangfold. Norges forpliktelser tolkes til å være å ha egne rovviltbestander, noe som vil føre til at mange arter forsvinner fra norsk natur etter hvert som stadig større beitearealer går ut av bruk og gror igjen. Dette er stikk i strid med konvensjonens intensjon.

Sannheten er at Bernkonvensjonen gir oss et nasjonalt handlingsrom og den pålegger å veie ulike hensyn opp mot hverandre for å oppnå en balansert løsning.

Til helga arrangerer Høyre sitt landsmøte. Senterpartiet håper at Ring 3-Høyre må gi tapt for bygde-Høyre, og at distriktene får gjennomslag for at respekten for enkeltmennesket og eiendomsretten ikke skal måtte vikte for rovviltpolitikken. Sammen med Frp vil vi da ha flertall for en ny rovviltpolitikk.