Feil og misvisende

Rådmann i Namsos, Gunnar Lien, mener det er helt feil å si at dårlig kommuneøkonomi er årsaken til at NTE Arena blir lite brukt.

Lite brukt: Rådmann Gunnar Lien sier at det ikke er dårlig kommuneøkonomi som er årsaken til at NTE Arena blir lite brukt. 

arkiv

NAMSOS: – Namsos kommune har i dag ingen svak kommuneøkonomi og det er da heller ikke årsaken til bruken av NTE Arena. De økonomiske rammene for drifta av kommunens ulike kulturarenaer, inklusive NTE Arena, behandles politisk og budsjettene vedtas årlig av kommunestyret. Kommunestyret har sammen med rådmannen vært tydelige på at det ikke er en kommunal kjerneoppgave å arrangere konserter i NTE Arena, sier rådmannen.


Legge til rette

– Slike arrangement er det andre aktører i vårt lokalsamfunn som skal være driveren bak. Det er derfor heller ikke stilt midler til rådighet for å innta en slik rolle. Kommunens oppgave i sammenhengen har vært å bidra til å legge best mulig til rette for at dette skal lykkes. Det er i sammenhengen heller ikke aktuelt fra dagens administrasjon og politiske ledelse å benytte kommunekassa som garanti for private arrangement i NTE Arena, fortsetter han.

Lien sier videre at de aktører som ønsker å arrangere konserter for å tjene penger på disse må selv være villig til å bære den risikoen dette medfører.


Ønsker aktivitet

– Jeg kan vanskelig se for meg at denne holdninga vil endre seg i uoverskuelig framtid. Bakgrunnen for en slik holdning er en enkel prioritering av de områder som vi i kommen anser som være kjerneoppgaver. Helse, omsorg, skole og barnehager vil så langt vi ser det være eksempler områder som i større grad må prioriteres framfor å stille med slike garantier, sier Lien, som samtidig ønsker å understreke at Namsos kommune ønsker stor og god aktivitet i NTE Arena og de øvrige kulturarenaene vi har, men denne aktiviteten må bygges med utgangspunkt i kommunes oppdrag.