Inviterer til storstilt miljødugnad

Skal rydde strendene

I 2050 vil det være mer søppel enn fisk i havet. Nå slår avfallsselskapene i Midt-Norge seg sammen for å gjøre noe med saken.

NÅ SKAL DET RYDDES: Fra venstre: Trygve Berdal i Hamos Forvaltning IKS, Geir Tore Leira i Innherred Renovasjon, Asle Hasselvold i MNA og Ola Sørås i Fosen Renovasjon inviterer innbyggerne i Midt-Norge til en stor miljødugnad.FOTO: JONAS OLSEN 

arkiv

OVERHALLA: Gjennom slagordet «Små og store hender rydder våre strender» inviterer nå avfallsselskapene i Midt-Norge alle til en storstilt miljødugnad. Mål: Å rydde nesten 8.000 kilometer med strandsone fra Helgeland i nord til Møre og Romsdal i sør.

– Vi er en del selskap som har gått sammen for å gjøre noe med saken. Den strekninga vi har et mål om å rydde tilsvarer Trondheim-Oslo tur retur hele åtte ganger, forteller Geir Tore Leira i Innherred Renovasjon.

Eller det samme som Namsos til Madrid og tilbake, om du vil.

Trenger god hjelp

Det anslås at over 34.000 tonn søppel dumpes i norsk sone i Nordsjøen hvert år, ifølge tall fra Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet.

– Det er umulig å finne ut hvem som eier eller har ansvaret for avfallet. Derfor er dette noe vi håper alle har lyst til å være med på. Det er en aksjon vi er nødt til å ha innbyggernes hjelp til, forteller Asle Hasselvold i MNA.

Med det mener avfallsselskapene at de håper på god hjelp fra folket langs kysten til å samle søppel, og så kommer selskapene og henter avfallet.

– Vi kommer også til å ta kontakt med lag og foreninger om hjelp til på denne storstilte miljødugnaden, forteller Trygve Berdal fra Hamos Forvaltning IKS.

– Jeg kan nevne Flatanger som et godt eksempel. De har i flere år hatt sommerjobber til ungdommer der de har ryddet i strandsonen. Så de har vært kjempeflinke, forteller Hasselvold.

Håper det fortsetter

Det er MNA sammen med Hamos Forvaltning IKS, Innherred Renovasjon, Fosen Renovasjon, Søndre Helgeland Miljøverk IKS og Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap som har gått sammen om denne aksjonen. Strandryddeaksjonen foregår fra 1. mai til 10. juni, men avfallsselskapene håper dette er noe som gir mening og mersmak.

– Selv om det er naturlig at vi setter i gang denne aksjonen nå på våren, håper vi jo engasjementet fortsetter utover den perioden vi har satt. Det er ikke en aksjon som bare varer ei helg, men noe vi må jobbe målbevisst mot, påpeker Ola Sørås i Fosen Renovasjon.

– Det er altså så store mengder søppel i strandsonen at det er trasig. Vi trenger en vekker ettersom det oss mennesker som produserer avfallet. Derfor må vi også ta et tak for å samle det opp igjen, legger Trygve Berdal til.

Hasselvold i MNA påpeker at det også dreier seg om strender langs innsjøer og elver.

– Kysten betyr mye for mange, både for turistnæringa, men også for oss som bor langs kysten, sier Geir Tore Leira.

– Det viktigste nå er; hvor mange mil klarer vi å gå over? Det er ingen som synes det er fint med søppel i strandsonen, derfor håper vi dette blir et stort felles løft der alle er med, legger Berdal til.