Sparket politiet – må i fengsel

En ungdom i 20-årene fra Nærøy må sone 16 dager i fengsel etter at han sparket en politibetjent i beina under en pågripelse i romjula.
arkiv

KOLVEREID: I retten erkjente domfelte straffskyld, noe som førte til at han fikk lavere straff enn aktors påstand om 21 dager ubetinget fengsel.

Det var i forbindelse med en fest på Kolvereid i romjula at domfelte var aggressiv og hissig i en krangel med personer utenfor festlokalet.

Politipatruljen så det som skjedde og bestemte seg for å gripe inn. Ungdommen forsøkte å løpe fra stedet da han så politiet, men han ble holdt igjen av andre.

Politimennene la ungdommen i bakken og satte på ham håndjern. Det var på tur til politibilen at domfelte ba den ene tjenestemannen slippe taket, samtidig som han sparket ham hardt over begge anklene. Sparket førte til at begge mistet balansen og falt i bakken.

På politistasjonen beklaget han sin atferd og han ble deretter kjørt heim.

I retten husket ikke domfelte noe av det som hadde skjedd fordi han hadde vært svært beruset, men ut fra vitne- forklaringer fant retten det bevist at domfelte hadde sparket målrettet mot polititjenestemannen.

Tingretten, som ble ledet av sorenskriver Lisa Elin Bech, viste til retts- praksis om at det skal reageres med fengselsstraff ved vold mot politiet, og et hardt og målrettet spark mot en polititjenestemann defineres som en voldshandling.

At ungdommen beklaget handlinga like etterpå, samt at han i retten erkjente straffskyld, mente tingretten må til- legges betydning i formildende retning,

På grunn av sin økonomiske situasjon ble domfelte ikke ilagt saks- omkostninger.