Et slag for trafikksikkerheten

For å bidra til økt aktivitet og bedret trafikksikkerhet, utfordrer Hansvik Sport elever på Rørvik skole til å sykle eller gå til skolen.

Vil ha aktivitet: I samarbeid med Norsk Fisketransport arrangerer Hansvik Sport sykkelkonkurranse. 

arkiv

RØRVIK: – Det er et kjent problem at det ved Rørvik skole oppstår mange trafikk- farlige situasjoner på grunn av at elevene blir kjørt til og fra, sier Einar Hansvik på Hansvik Sport i Rørvik.

– Sammen med Norsk Fisketransport ønsker vi å oppfordre elevene på mellom- og ungdomstrinnet til å sykle eller gå til skolen.

Elevene deltar ved å registrere aktivitet per dag, og leverer inn et skjema hver uke med signering fra foresatte.

– Helsegevinster, samfunnsøkonomi og klima er definitivt gode argumenter for å sykle og gå, sier Hansvik, som påpeker at her er det premier å hente for elevene som registrerer seg.

– To elever får mulighet til å vinne sykler, i tillegg til at vi trekker ukepremier blant dem som registrerer seg.

Konkurransen varer fra mandag 11. april og til skolen tar sommerferie.

– Vi ønsker at elevene skal være bevisst på at de faktisk er i aktivitet når de sykler eller går, sier Hansvik, som samtidig oppfordrer alle til å være flinke og bruke hjelm.