Fylkesmannen om kommunene i Indre Namdal om vil stå alene

Må finne alternativer

Fylkesmannen vil ikke gripe inn overfor småkommunene som vil stå alene. Men beskjeden er klar: De må fortsette arbeidet med å finne minst ett alternativ til 0-løsninga.

Følger med: Kommunaldirektør Hans Brattås hos Fylkesmannen minner kommunene om at det skal legges fram et alternativ til det å stå alene. Kommunereformarbeidet avsluttes 1 juli. 

arkiv

STEINKJER: – Vi forventer at kommunene fortsetter arbeidet for å finne løsninger innenfor rammene av reformen. Dette for at innbyggerne skal kunne presenteres for et alternativ til det å stå alene.

Det sier kommunaldirektør Hans Brattås hos Fylkes- mannen i Nord-Trøndelag. Han forteller at Fylkesmannen så sent som i forrige uke hadde møter med den politiske ledelsen i Grong, Lierne, Røyrvik og Namsskogan.

– Noe tok vi felles og noe tok vi direkte med den enkelte kommune, sier Brattås og understreker at det ikke ligger noen dramatikk i møtene.


Ingen klarer seg alene


– Vi har møter med alle kommuner i fylket for å bli opp- datert på reformarbeidet og bidra til at arbeidet fortsetter fram til fristen 1. juli, sier han.

Så sent som tirsdag denne uka advarte rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne mot de økonomiske konsekvensene av å stå alene.

– Jeg kan ikke tenke meg at Stortinget vil belønne små kommuner som frivillig velger å stå alene, sa Fagerli til NA tirsdag.

Også rådmann Endre Skjervø er av samme oppfatning. Forrige uke sa han følgende til NA:

– Det vil være mulig å stå alene noen år til, men Namsskogan er for liten til å stå alene. De ansatte løper stadig fortere og vi er utrolig sårbare som organisasjon.


Les mer:

Vrir hodet for å finne løsning

Ordfører Stian Brekkvassmo i Namsskogan er godt i gang med å se på løsninger som ligger mellom det å slå seg sammen og det å stå helt alene.

 


Griper ikke inn


Noe liknende har også rådmannen i Røyrvik sagt til T-A.

– I dag er det vi rådmenn som jobber hardest for kommunesammenslåing, ettersom det er vi som ser det trykket kommuneadministrasjonene vil få framover, sa Ola Peder Tyldum. Han tror Røyrvik kan overleve som egen kommune i fire til fem år.

Men selv om samtlige rådmenn sier at det er umulig for de små å stå alene, vil ikke Fylkesmannen gripe inn.

– Vår jobb er å veilede kommunene gjennom reformen. Det er jobbet mye med den i Indre Namdal. Nå må de bare få lagt fram et alternativ til sine innbyggere, gjentar Brattås.