Mener Namsos kommune er i ferd med å prise seg ut

Tre ganger så dyrt

Bedriftsleder mener Namsos kommune tar overpris for næringstomter når de forlanger 350 kroner per kvadratmeter tomt.

FOR DYRT: Daglig leder Gustav Amdal ved Siktedukfabrikken AS på Spillum mener namsospolitikerne må på banen omkring tomtepriser for næringstomter. – Prisen er tre ganger så høy i Namsos som i Overhalla, sier han. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Spillum: – Sammenlikner vi prisen for tomteareal her på Spillum og for eksempel på Skogmo i Overhalla, er det tre ganger så dyrt i Namsos, sier daglig leder Gustav Amdal ved Siktedukfabrikken AS på Spillum.

Industribedriften på Spillum har planer om å utvide kapasiteten, og da behøver de mer plass.


Bratt prisstigning


Bedriften søkte for en tid til- bake om å få kjøpe 7,8 dekar tilleggsareal til tomta de har i dag.

På fire år har kvadratmeterprisen økt med 56 prosent. Forklaringa på prishoppet er at kommunen viser til den skjønnsmessige prisfastsettinga Frostating lagmannsrett gjorde i tvistesaken mellom Namsos kommune og Siva Namsos eiendom. Kommunen mener ut fra dommen at 350 kroner gir et riktig bilde av markedspris på Spillum.

– Vi aksepterte en pris på 225 kroner per kvadratmeter i 2012 da vi kjøpte et tilleggsareal, og normal indeksregulering skulle tilsi omkring 242 kroner per kvadratmeter i dag, mener Amdal. Som ikke helt ser sammenhengen mellom tvistesaken og tomtepriser når det gjelder salg.

– Hva kommunen må betale og hva de vil selge for med tanke på næringsutvikling, er vel et politisk spørsmål, mener han.Billigere hos naboen


I Overhalla koster ei industritomt på Skogmo 120 kroner per kvadratmeter, på Skage industriområde 80 kroner.

I Vikna vedtok kommune- styret høsten 2014 retnings- linjer for salg av nærings- eiendom. Kvadratmeterprisen varierer fra 150–200 kroner for regulerte tomter, og ned mot 50 kroner for uregulerte tomter avhengig av hvor de ligger.

Tilbudet Siktedukfabrikken fikk gjennom et enstemmig vedtak i formannskapet, er på 350 kroner per kvadratmeter, eller 2,73 millioner kroner pluss omkostninger.

– Det er en million kroner mer enn vi budsjetterte med, og penger som vi hadde tenkt å bruke på bygninger, maskiner og utstyr med tanke på vår videre satsing, sier han.

Amdal mener politikerne i Namsos må komme på banen.

– Dette handler ikke bare om kroner og øre, men også høyeste grad om nye etableringer og rammer for eksisterende næringsliv, sier Amdal. Han mener dette også bør være en del av debatten omkring kommunesammenslåing.

– Får dette pristilbudet fra kommunen noen konse- kvenser?

– Det blir en sak for vårt styre i slutten av måneden, men jeg ser ikke bort fra at det kan bety endring i utvidelsesplanene, sier Amdal.