Vrir hodet for å finne løsning

Ordfører Stian Brekkvassmo i Namsskogan er godt i gang med å se på løsninger som ligger mellom det å slå seg sammen og det å stå helt alene.

Mellomkommune: Stian Brekkvassmo har lagt hodet i bløt for å finne alternativer til å stå alene og kommunesammenslåing. 

arkiv

NAMSSKOGAN: I et notat ordførereren sendte til kommunestyret denne uka, ber han om tilslutning til å jobbe videre for at Namsskogan sammen med Røyrvik og Lierne skal finne ei mellomløsning til det å stå alene og det å slå seg sammen med en eller flere av nabo- kommunene.

I notatet som skal behandles av kommunestyret allerede 12. april, presenterer Brekkvassmo ei smørbrødliste av tiltak som kan være aktuelle.

Men som det også går fram av notatet, er man litt i villrede:

«Det vi velger å gjøre må ligge innenfor reformens rammer, finnes det her noe som ingen har tenkt på?» skriver ordføreren.

Får Brekkvassmo og ordføreren i Lierne og Røyrvik tilslutning til å jobbe videre med problemstillinga, blir det noen hektiske dager framover.

I framdriftsplanen som er lagt ved, skal nemlig de tre kommunene presentere sine innspill for departementet senest 30. april.

Blir innspillet mottatt positivt der, skal det settes ned et forhandlingsutvalg.

Lignende saker skal også behandles i Lierne og Røyrvik. Fristen for kommunestyrene å si si mening er 19. april.