Hjelp, vi er i popbransjen

LITE BRUKT: Nullskattesnylterne i NTE Arena. Foto: LARS JØRGEN K. MOEN 

arkiv

Det er vemodig å lese i Namdalsavisa 5. april om de nærmest ubrukte konsertlokalene i NTE-arena. Som musikkentusiast og tidligere daglig leder i Rock City er det trist å se at slike fantastiske konsertlokaler nesten ikke brukes til konserter.

I perioden desember 2012 til mars 2014 var det over 100 konserter og musikkarrangement i NTE-arena. Artister og band innen alle sjangre, både nasjonale og lokale, fikk tilknytning til lokalene i Namsos. Konsertene var slik jeg så det et ekstremt viktig element i Rock Citys strategi for å prøve ut ny teknologi, knytte kontakter til høyskoler og studiemiljøer i hele landet og være en utklekkingsanstalt for nye artister og nye konsepter. I tillegg fikk publikum i Namdalen mange konsertopplevelser og sist men ikke minst, betalte Rock City i 2013 som var det mest aktive konsertåret, storparten av husleien i bygget. Med andre ord bidro konsertvirksomheten vesentlig til å redusere kommunens husleiekostnader og var dermed et positivt bidrag til kommuneøkonomien.

Fra 1. januar 2014 overtok Namsos kommune husleieforpliktelsene i NTE-arena fra Rock City. Jeg ble forbauset og forskrekket på selskapets vegne da jeg forsto at ny styreleder Gunnar Sellæg fra samme tid påla Rock City å droppe konsertvirksomheten i NTE-arena. Styret mente at konserter ikke hørte hjemme i Rock City sin strategi og at eventuell konsertvirksomhet i lokalene fra nå av skulle være Namsos kommune sitt ansvar. Det krever vilje, ”guts”, nettverk og et liberalt syn på bruk av egen arbeidsinnsats for å drive vellykket økonomisk konsertvirksomhet. Namsos kommune har dyktige ansatte og fagpersoner, men stikkordene jeg nevner overfor passer kanskje ikke alltid inn i kommunale rammebetingelser for konsertproduksjon.


Min hypotese ovenfor styret var derfor at konsertaktiviteten i NTE-arena ville synke som en stein i det øyeblikk Namsos kommune overtok driften. Så langt kan det se ut som om hypotesen har slått til. Etter våren 2014 har det vært kun vært en håndfull musikkarrangement i bygget og dessverre fremstår NTE-arena nå nærmest irrelevant i lokal og nasjonal musikksammenheng. Vinteren 2014 forsøkte jeg som daglig leder og argumentere overfor styret om at fravær av konserter ville være et feilskjær for Rock City. Jeg mente reduksjon i antall konserter ville føre til reduksjon i inntektene, samt nedbygging og nærmest styrt avvikling av Rock City. I tillegg var min klare oppfatning at styrets beslutning påførte Namsos kommune økte kostnader med over en million kroner fra 2013 til 2014 på grunn av at Rock City drastisk reduserte sin bruk og husleiebetaling i NTE-arena.

Styrets pålegg om at konserter skulle ut av Rock Citys strategi var og et viktig element i statsbudsjettsøknaden som ble sendt for 2015. Dermed ble det manglende sammenheng i søknaden mellom Rock Citys omsøkte driftskostnader og de store kostnadene til husleie i bygget. Kanskje var også dette et element som bidro til at den positive politiske stemningen for Rock City som hadde blitt etablert på nasjonalt nivå ble punktert sensommeren 2014. Som kjent mistet Rock City alle statlige bevilgninger fra og med 2016.

Det er betryggende å lese i Namdalsavisa 6. april at Namsosrådmann Gunnar Lien ikke akter å gjøre konsertvirksomhet til en kommunal kjerneoppgave og heller ikke ønsker å bruke kommunale midler til å dekke eventuelle konsertunderskudd i NTE-arena.

Jeg tror likevel det er fornuftig om Namsos kommune gjennomgår erfaringene man har fått fra de fire årene NTE-arena har vært i drift og ser nærmere på hvilke grep som har fungert i perioden. Både når det gjelder økonomi og omfang av konserttilbudet til namdalspublikummet. Forhåpentligvis kan en gjennomgang bidra til igjen å øke musikkaktiviteten i bygget og slik gjøre NTE-arena relevant i lokal, og kanskje også nasjonal konsertproduksjon.