Dropper NTE-omkamp

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti slipper en opprivende debatt, etter at Levanger Arbeiderparti trakk forslaget om det framtidige eierskapet i NTE.

På valg: Bjørn Engen er foreslått som leder i Nord-Trøndelag i to nye år. Men det er ventet at han får motkandidat. 

arkiv

STEINKJER: Dermed får fylkesrådet full oppslutning fra eget partis årsmøte om den fordelinga de har foreslått. Eierskapet av kraftgiganten skal overføres til kommunene i Nord-Trøndelag den dagen de to trønderske fylkene slår seg sammen.

– Det forslaget Levanger har sendt inn, kan dere bare se bort fra. Vi er ikke for omkamper i Arbeiderpartiet. Det viktigste er at vi nå får en bred oppslutning om det forslaget fylkesrådet har sendt ut, sa Levanger Aps Svein Erik Veie.

Forslaget fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik la fram tidligere i uka, fordeler eierskapet i NTE etter tre kriterier.

75 prosent skal fordeles etter innbyggertallet i kommunene, 15 prosent etter naturkapital og 10 prosent fordeles jevnt mellom de 23 kommunene i fylket.

Med NTE-debatten ute av bildet, blir den storre konfliktsaken på årsmøtet i fylkeslaget, valg av ny eier.

Flere av debattantene i debatten har tatt opp det dårlige samarbeidet dagens leder har med AUF og fagforeninga.

Det er ventet at Levangers Svein Erik Veie vil bli foreslått som leder mot valgkomiteens forslag som går inn for gjenvalg av Bjørn Engen.