KOMMUNEREFORMUTREDNINGER - PØH !

arkiv

STAKKARS, STAKKARS VÆRNES KOMMUNE


Nå har jeg gløttet gjennom "Kommunereformutredning for Meråker kommune", skrevet av Trøndelag Forskning og Utvikling. Utgitt mars 2016. 110 sider. Kr 150,-.

Spørsmålet som stilles er: Kan Meråker bestå som egen kommune ?


Delte meninger

Det virker som utredernes framskrivninger av framtiden helt klart gir nei til svar, mens innbyggerne, kommunenes ansatte og politikere mener ja. De mener ja, på tross av innrømmelser av at kommunen har forbedringspotensiale både på det ene og det andre område. Skulle bare mangle. Hvem har ikke det ?

Slik er det: Jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man lite vet. I så måte kan utredningen brukes til selvgransking og forbedring. Statistikk er statistikk. Den skal tas med en klype salt, og grunnlagsinformasjonen må sjekkes om noe synes tvilsomt. Kostra er kostra. Gjenstand for mye skjønn ved fordeling av kostnader.

I Stjørdalens Blad 17.mars ble det opplyst om aktivitetsplikt til Stjørdalens sosialhjelpsmottakere og møteplikt hver dag hos NAV. Det gjaldt 30-40 personer.


En klamp om foten

Det er uten videre klart at Meråker vil bli en forferdelig klamp om foten for Værnes kommune. Her har nemlig 42 % av befolkningen sosialhjelp som hovedinntektkilde (side 35 i utredningen). I tillegg kommer jo at konsesjonkraftinntektene vil fortsette å falle pga fallende strømpriser. Disse viktige inntektene vil altså gagne Værnes kommune lite i de utfordrende oppgaver den kan få framover. I tillegg kommer at eiendomsskatten - for tiden 12.mill. kr.- fra Meråkerbygda faller bort om det blir giftermål med Stjørdal. Det blir helt klart smalhans for Værnes kommune. De samme forhold gjelder jo også de andre kommunene man tenker seg polygami med. Gulrøttene fra kommunal- og moderniseringsministeren vil bli en dråpe i havet.


Bør tenke enda større

Jeg har tenkt og tenkt. Det er ikke oppgitt sammenligningstall for Oslo. Det betyr nok at de ikke har særlige problemer. At Oslo kommune må være rik, er noe man tydelig kan se på utbygging og vakre utsmykninger som er skjedd der i de seinere år. Nå foregår jo nesten all kommunikasjon digitalt, og da skulle det ikke være noe i veien for å slå seg sammen med Oslo. Da får vi en enda større kommune og stor nærhet til bestemmende myndigheter, et utall av sosiale tjenester, spesialiserte sykehus og et kraftig utvidet arbeidsmarked. Her er også en rekke muligheter for utdanningsløp, særlig innen private høyskoler. Vi får lett tilgang til forskningsresultater og annen kompetanse. Alt dette vil bety en masse for næringslivet i Meråker.

Skal man finne løsning på en vanskelig sak, så heter det at man skal følge pengene.

Altså: Skal vi først bli store, så er det ingen grunn til å være knuslete: OSLO blir valget ! Da slipper vi også å krangle om hvor vår fylkesmann og fylkesrådmann skal ha kontor...