Skolelederne og fylkesråd tar undersøkelsen til etterretning

– Det er krevende

Rektor Steinar Lio og fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen, velger å tro at resultatene for likende under- søkelser vil forbedres de kommende årene.

Lite hyggelig: Steinar Lio, rektor på Olav Duun vgs. medgir at det er lite hyggelig å inneha bunnplassen på resultatlista for fylket. 

TIL ETTERRETNING: Fylkesopplæringssjef Vegard Iversen og fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen, tar resultatene av undersøkelsen til etterretning og vil jobbe ufortrødent videre.FOTO: BJØRN TORE HALS 

arkiv

NAMSOS: Rektor ved Olav Duun vgs. Steinar Lio innrømmer at dette ikke er hyggelig.

– Det er selvfølgelig krevende å kjenne på at du ligger lavt på ei resultatliste. Det er noe en leder må forholde seg til og bruke så konstruktivt som mulig i fortsettelsen, sier Lio.

Da NA var i kontakt med Lio mandag, hadde han ikke fått satt seg så godt inn rapporten som SØF har kommet med.

– Men vi må være klar over at dette er én av mange informasjonskilder som vi skal bruke så godt som mulig i det videre kvalitetsarbeidet vi gjør, sier han.


Jobber kontinuerlig


– Kan du si noe om hvorfor Olav Duun vgs. havner så langt nede på lista over de 13 videregående skolene i fylket?

– Nei, det må jeg ha mer tid på meg for å kunne si noe om. Vi må framfor alt lese rapporten, sette oss mer inn i hva under- søkelsen tar for seg og forstå resultatene før vi kan si noe mer, svarer Lio.

Han påpeker at det jobbes kontinuerlig med kvalitets- arbeid i fylkeskommunen og ved den enkelte skole – og gir et eksempel: De siste årene har det vært fokus på å heve snittkarakteren i norsk hovedmål som i 2013 lå på 2.9 ved skolen. Både i 2014 og 2015 oppnådde skolen en snittkarakter på 3,1.

– Vårt resultat ligger akkurat under snittet, og vi jobber med å forbedre resultatene fra år til år. Det jobbes systematisk, sier Lio som gjerne vil framheve at han har et kollegium som er skjerpet og som gjør en god jobb i skolens forbedrings- arbeid.


Stort sprik


Fylkesråd for utdanning, May Britt Lagesen, har merket seg at det er stort sprik mellom fylkets skoler. Helt i toppen av landsgjennomsnittet finnes Leksvik, mens Olav Duun og Ytre Namdal befinner seg i den andre enden av skalaen.

– Namdalen scorer lavere som region, men vi har et kvalitetssystem som vi har jobbet med i 11 år, og der vi jobber med å avdekke utfordringer og forbedre oss. Det gjør vi også, forbedrer oss hvert år, sier Lagesen som imidlertid påpeker at hun ikke kan si seg fornøyd med dette resultatet.

– Men jeg tror resultatet ville blitt bedre med et annet tallgrunnlag og andre indikatorer, sier Lagesen med henvisning til at undersøkelsen går langt bakover i tid.


Bildet er noe breiere


Rektor Marit Flak Stovner ved Ytre Namdal vgs. mener også at det totale bildet er noe bredere enn det som er tatt med i undersøkelsen.

– Eksamen på yrkesfag er ikke medregnet, og de leverer veldig gode resultater. Vi er også fornøyd med at mange oppnår å gå ut med enten fagbrev eller kompetansebevis og mange går også videre på høyere utdanning. I fjor var gjennomføringsgraden hos oss 88 prosent, sier Stovner som har lurt på hvorfor namdalsskolene kom såpass dårlig ut.

– Det er vanskelig å gi noen konkret årsak. Vi hos oss har hatt utfordringer med matte, og det jobbes hele tida for å bedre resultatene, hevder rektoren.