Lise fra Namsos fronter nasjonal kampanje

Lise Kaldahl Skreddernes fra Namsos er verdens nordligste melkebonde – og en av fem bønder som fronter en ny kampanje fra Norges Bondelag.

VINTERLIG: Lise Kaldahl Skreddernes fra Namsos og mannen Birger er verdens nordligste melkebønder.Foto: Iris Egilsdatter Nilssen 

Fra NAMSOS: Lise Skreddernes er en av fem bønder som fronter en ny kampanje fra Norges Bondelag.Foto: Iris Egilsdatter Nilssen 

arkiv

BEKKARFJORD: – De små gårdene i Distrikts-Norge er viktige bidragsytere til den totale norske matproduksjonen. Jeg er opptatt av at vi i Norge skal drive landbruk med utgangspunkt i hvor matjorda ligger, og jeg er glad for få å vise fram dette landbruket, sier Lise Kaldahl Skreddernes fra Namsos.

Sammen med mannen Birger driver hun verdens nordligste melkebruk i Bekkarfjord. Nå er hun frontfigur for Norges Bondelags kampanje «Norge trenger bonden». Målet med kampanjen er å vise fram mangfoldet i det norske landbruket. Lise og Birger Skreddernes kjøpte gården i Bekkarfjord for 15 år siden.

Godt landbruksmiljø

– Bekkarfjord er ei lita, men aktiv landbruksbygd og vi har et godt miljø. Gode kollegaer er viktig, også for oss bønder. Og det er mange fordeler med å drive landbruk så langt nord. Vi har lite smittepress på dyr og planter, det er tørt og fint i våronna og vi har ekstra lange dager i vekstsesongen, sier Lise Kaldahl Skreddernes.

Leder i Finnmark Bondelag, Grete-Liv Olaussen er glad for at en bonde fra Finnmark for første gang fronter Norges Bondelags kampanje, som lanseres i forbindelse med de årlige jordbruksforhandlingene som starter om knappe tre uker.

Stolt fylkesleder

– Jeg er stolt av bøndene i Finnmark, og Lise er en veldig god ambassadør, ikke bare for landbruket i vårt fylke, men for hele det norske distriktslandbruket, sier leder Grete-Liv Olaussen.

Hun er spent på utfallet av årets jordbruksforhandlinger. Den sittende regjeringa har i de to siste jordbruksoppgjørene prøvd å fordele midlene fra de små til de store gårdene. Olaussen frykter denne politikken og konsekvensene den vil ha for landbruket i Finnmark.

– Det er så utrolig viktig at politikerne forstår at vi trenger disse brukene i Finnmark og i resten av Norge. De mindre gårdene har ofte ikke mulighet til å bli større, men de er så viktige for å holde oppe bosetting og sysselsetting i distriktene. Og så produserer de førsteklasses mat og er med på å øke den norske matproduksjonen, understreker lederen i Finnmark Bondelag.