Namsosordfører Arnhild Holstad er for en storkommune, men:

Tviler på at det går

Namsosordfører Arnhild Holstad har sine tvil om at det lar seg gjøre å etablere storkommunen Midtre Namdal pluss.

TVILER: Namsosordfører Arnhild Holstad tviler på at alle seks kommunestyrer sier ja til å etablere storkommunen Midtre Namdal. 

arkiv

NAMSOS: Hun har registrert debatten som pågår i kommunene rundt om. Mange er motstandere av storkommunen, og lar det komme klart til uttrykk i den pågående ordvekslinga.

– Hvordan tror du sjansene for å etablere en Midtre Namdal kommune med seks kommuner er?

– Jeg tror kanskje det skal holde hardt å få til enighet i seks kommunestyrer. Når det er sagt, håper jeg folk virkelig setter seg inn i saken. Det blir ikke lettere å være utkant framover. Vi trenger å forene kreftene i stedet for å stå alene, uttaler Holstad.


Kort tid igjen


Hun har innsett at det skal godt gjøres å snu en opinion på så kort tid. Innen 1. juli skal de respektive kommunestyrer ha vedtatt en likelydende avtale for at storkommunen skal bli en realitet. Holstad innser at det like gjerne kan gå mot en Midtre Namdal minus-kommune, som en pluss-kommune. At noen velger å trekke seg fra samarbeidet anser hun for å være høyst sannsynlig, selv om hun håper på det motsatte.

– Men vi er nærmere et samarbeid nå enn da vi startet forhandlingene. Det virker som om flertallet ser at dette kan bli bedre enn mange fryktet, sier hun.

– Mange har pekt på at prosessen går for fort?

– Ja, det er fordi vi begynte så sent. Mange holdt igjen for å se an situasjonen. Nå går det fort mot 1. juli – på godt og vondt. Vi har hatt en rask og god framdrift, men jeg innser at vi skulle hatt bedre tid til å få ut informasjon i befolkninga, sier hun.


MN+ et godt alternativ


Selv mener Holstad at storkommunen Midtre Namdal med Høylandet, Overhalla, Flatanger, Namdalseid, Fosnes og Namsos er å foretrekke.

– Hvis det blir realiteten vil vi få en robust kommune med over 20.000 innbyggere, hvilket er et poeng i forhold til inntektsgrunnlaget og alle oppgavene vi er pålagt å løse. Vi vil stå bedre rustet til å levere alle de tjenestene det er forventet at en storkommune skal levere i framtida. sier hun.

– Hva er det beste argumentet mot en slik kommune?

– Det må vel være nærdemokratiet. Det vil bli en stor kommune i geografisk utstrekning. Hvis MN+ blir etablert må vi få til å utvikle grendene også, sier Arnhild Holstad.