Høylandet kommune vil kjøpe bolig

arkiv

HØYLANDET: Rådmannen foreslår at Høylandet kommune kjøper en bolig som ligger ved Fv 17 overfor Namdal Rehabilitering og at det betales 1,4 millioner kroner for eiendommen.

Boligen er under full rehabilitering og det er ei forutsetning at arbeidet blir fullført før overtakelse. Kjøpet vil være i tråd med boligplan og boligsatsing for nåværende og framtidige boligbehov. Boligen ligger også i et område som vil være naturlig med tanke på framtidig stedsutvikling. Saken skal behandles i formannskapet denne uka.