Uten gatelys i fire år

Innbyggere på Saltbuodden på Statland lurer på hvor lysstolpene som skulle settes opp for flere år siden har blitt av.

FORTSATT MØRKT: Gunnar Rasmussen lurer på hvor det blir av lysstolpene, snart fire år etter at gatelysene på Statland forsvant. FOTO: BJØRN TORE NESS 

BLIR LYS: Ordfører Steinar Lyngstad sier at det skal bli lys i 2016. 

arkiv

STATLAND: – Jeg har snart ikke tall på hvor mange ganger jeg har kontaktet kommunen for å få tilbake gatelysene våre. Siste gang jeg prøvde var 20. januar i år, og nå har vi «feiret» fireårsjubileum i mørket uten at noe skjer, sier Gunnar Rasmussen.


Mørkt i 2012


På 1970-tallet ble det samlet inn penger lokalt. Kabel, stolper og armaturer ble kjøpt inn og montert på dugnad. Namdalseid kommune overtok installasjonen vederlagsfritt på 1980-tallet og samtidig drifts- og vedlikeholdsansvaret.

Ifølge Rasmussen fungerte gatelysene høvelig bra fram til 16. mars 2012, da det etter et tordenvær ble mørkt.

– Jeg tok den gangen kontakt med teknisk sjef i Namdalseid kommune, forteller han.

Rasmussen sier at kommunen lovet å se på saken så fort som mulig, men lite skjedde.

– I januar i 2013 fikk jeg beskjed om at gatelysene ikke skulle repareres, men at det var bevilget 500.000 kroner til gatelys i 2013, 2014 og 2015. Året 2013 gikk, kalenderen viste januar 2014, og Rasmussen purret.

– Da fikk jeg beskjed om at bevilgningene var skjøvet ett år fram i tid, sier han.

Sommeren 2014 erstattet NTE erstattet strømkablene i stolpene med jordkabel inn til husene. Det ble da lagt kabler og satt opp fundament for nye lysstolper og de gamle stolpene ble fjernet.

Og der står fortsatt både saken, stolpefestene og kabelstumpene.

– Siden sommeren 2014 har ingenting skjedd. Jeg har purret omkring 15 ganger, og får hver gang beskjed om at det skal ordne seg, sukker Rasmussen.


Lys kommer


– Jeg kan berolige Rasmussen og alle andre engasjerte innbyggere på Statland med at det skal bli stolper og lys i løpet av 2016, sier ordfører Steinar Lyngstad.

– Hva har tatt så lang tid?

– Det kan nok oppleves som lang tid når kablene har ligget der i snart to år, men det har sammenheng med prioriteringer og kommuneøkonomi, sier ordføreren.

Og forklarer at kommunestyret valgte å prioritere Sjøåsen boligfelt i 2015.

– Gatelys flere steder i kommunen har stått og står på økonomiplan og budsjett for 2015-2017, men vi rekker ikke over alt hvert år innenfor de rammene kommunestyret har fastsatt, sier Lyngstad.