For mye lus i Flatanger

Marine Harvests anlegg ved Bjørgan i Flatanger må midlertidig redusere biomassen etter pålegg fra Mattilsynet.

MÅ REDUSERE: Marine Harvest må redusere biomassen ved anlegget Bjørgan i Flatanger etter pålegg fra Mattilsynet. ILLUSTRASJONSFOTO 

arkiv

NAMSOS: Det er Hegnar.no

Dette skal gjelde de to siste utsett på lokaliteten.

Lokaliteten Bjørgan i Flatanger, er godkjent for en maksimalt tillatt biomassen (MTB) på 5.460 tonn, får nå midlertidig redusert MTB på lokaliteten med 3.310 tonn.

Lokaliteten er etter vedtaket om tilbaketrekking godkjent for produksjon av inntil 2.150 tonn.

Tilbaketrekkingen gjelder i perioden 1. juli i år til 1. juli 2018. Innen utgangen av desember 2015 var lusenivået overskredet i ti uker på lokaliteten.