Botnberget steinuttak til høring

arkiv

LIERNE: Forslaget til reguleringsplan for Botnberget steinuttak som blir beliggende ved Fv 765 mellom Eidet og Sørli, skal ligge ute til offentlig høring til 27. mai. Det har formannskapet i Lierne bestemt.

Det er Gåsbakk & sønner AS som har planer om et steinuttak som omfatter et areal på 83 dekar og som vil dekke behovet for steinmasser i flere tiår for denne delen av kommunen. I planforslaget legges det blant annet opp til at sprengning bare skal skje på hverdager mellom kl. 07 og 16 og at naboer skal varsles.