Temakveld på Lagre'

En gang i måneden arrangerer ungdomshuset Lagre' temakvelder. På disse kveldene settes det fokus på forskjellige temaer som ungdommene selv får være med å velge. Vi i Opp og Fram tok oss en prat med leder for husstyret Johannes Rosenvinge og klubbleder Emilie Thorvaldsen Skillingstad, for å finne ut mer.

FORNØYDE: Leder for husstyret Johannes Rosenvinge og klubbleder Emilie Thorvaldsen Skillingstad er godt fornøyd med teamakveldene så langt. 

arkiv

NAMSOS: - Det er ungdommene selv som kommer med forslag til tema som de vil finne ut mer om, å ting som angår dem. Til nå har vi blant annet hatt en kveld om seksualitet, og en kveld om psykiske lidelser blant ungdom. Her ble det blant annet snakket litt om ADHD og autisme. Denne uken ble det satt fokus på ungdom, kriminalitet og rus, forklarer Johannes.

Fokuset for temakveldene

Fokuset på temakveldene varierer veldig fra gang til gang, og de har alle sine formål. Blant annet så var det denne uken fokus på å lære ungdommene litt forstand når det kommer til misbruk av rusmidler. De ville også opplyse om de konsekvensene som kan komme, ved at an bruker noe som er ulovlig, eller for mye av noe som er lovlig.

- Tanken bak det hele er jo å skaffe gode holdninger blant ungdommen. I ungdomsårene er det også veldig mange som leter etter seg selv, og kan på kveder som dette få litt mer faglig påfylling rundt de tankene om hvem de selv er. Spesielt når det kommer til seksualitet, og spørsmål rundt sin egen legning, forteller Johannes.

Profesjonelle

På hver temakveld kommer det profesjonelle for å holde foredrag, og styre kvelden. På den første kvelden om psykisk helse kom det en familieterapeut, teamleder for familie- og ungdomsteam i Namsos kommune, samt en som arbeider som klinisk pedagog og var ekspert på ADHD og autisme.

- Hver temakveld kommer det profesjonelle inn. På kvelden om seksualitet kom det blant annet en helsesøster og sexolog. Denne uken fikk vi besøk av ungdomskontakt i Namsos Cathrin, politiet, og to fra rus- og psykisk helsetjeneste. Blant annet en som er erfaringskonsulent og har vert tidligere misbruker, forklarer leder for husstyret Johannes.

De er begge enige om at de ikke kunne stilt med noe bedre panel enn det de allerede gjør. Både hjelpeapparat, og de som selv har trengt hjelpeapparatet, slik at ungdommene får er veldig ekte bilde av hva det er det handler om.

Opplegget

- På alle temakveldene er det mye fokus på presentasjoner, men også mye diskusjon. Spesielt på kvelden om seksualitet. Der ble det mye mer diskusjon enn noen av de som var her og holdt opplegget noen gang hadde opplevd før. Det ble derfor ført en veldig god dialog, sier Rosenvinge.

Emile skyter også inn at de ofte også har quizer som omgår de temaene som tas opp og holdes foredrag om.

Ungdommens oppmøte

Oppmøte på Lagres temakvelder har det vært en fast gruppe på 10-15 ungdommer, der de fleste er fra rundt 15 årsalderen og opp. Flere ungdommer har faktisk også møtt opp på alle temakveldene. Ungdommene har vært engasjerte, og har som tidligere nevnt hatt stor innflytelse på hele opplegget.

- Jeg synes personlig det har vært veldig bra! Jeg vet ikke helt hva de andre har tenkt, men jeg har ikke hørt noe negativt, avslutter Emilie.